یافتن پست: #انتهای-زندگی

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
هرگز قدر ان روزهايي كه در كمال خوشبختي زندگي مي كرديم نمي دانيم ؛ مگر زماني كه براي هميشه ان ساعات خوش را از دست داده باشيم.

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
چه سخته ...

وقتی ادم انتهای زندگیشا میبینه.

عکس نوشته چقدر سخته.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ