یافتن پست: #اوریانا_فالاچی

علیرضا
علیرضا
اگر تو ثروتمند باشی،
سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری،
خودت را گرم کنی و به اسکی بروی،
اگر فقیر باشی برعکس،
سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی !
کودک من!
تساوی تنها در آن جایی که تو هستی وجود دارد،
مثل آزادی ، ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.

اوریانا_فالاچی نامه_به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد

دیدگاه · 1399/11/6 - 10:13 1 +
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
خیال نکن زندگی واسه مردا خیلی آسونه!
اگه قوی باشی یه سری مسئولیت سنگین رو سرت آوار میشه، اگه نوازش بخوای یا گریه کنی همه بهت میخندن
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
زخم‌ها خوب می‌شوند....
جایشان کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن ...
برای برگرداندن تمام دردها کافی ست!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتت رو توی زندگیش از دست میدی
به همین راحتی !
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
︶‿︶
︶‿︶
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتت رو توی زندگیش از دست میدی
به همین راحتی !
︶‿︶
︶‿︶
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
︶‿︶
︶‿︶
زخم‌ها خوب می‌شوند....
جایشان کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن ...
برای برگرداندن تمام دردها کافی ست!
︶‿︶
︶‿︶
زخم‌ها خوب می‌شوند....
جایشان کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن ...
برای برگرداندن تمام دردها کافی ست!
︶‿︶
︶‿︶
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتت رو توی زندگیش از دست میدی
به همین راحتی !
︶‿︶
︶‿︶
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...
ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
دیدگاه · 1399/03/29 - 06:36 در D O C H A R 1 +
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ