یافتن پست: #باران-عشق

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_203824_655.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_220022_544.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_203839_943.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_204127_529.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220413_214414_792.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220413_220032_595.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
Y از قشنگی های بهشتی
که کادوش کرد فرستاد واسه
IMG_20220413_214533_400.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220413_192543_302.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220413_191515_419.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
بی بهانه در @yasi
شاید داشتن باشد و
IMG_20220404_110502_052.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220401_174315_946.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮ
ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ،

IMG_20220404_093032_645.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220404_094500_655.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
در هر که ذرّه‌یی دل باشد
بی‌ تو ❤Y مُشکل باشد
با چو زنجیر بر
کسی بُوَد که باشد
مولانا
IMG_20220403_010423_603.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
#تو کعبه‌ی هستی
و من رو می‌کنم‌..‌.❤ Y

IMG_20220308_163657_236.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ