یافتن پست: #ببازند

علیرضا
علیرضا
چقدر این جمله زیباست

انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت
از دست دادن "رابطه" باشد...

اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
"پیروز" شوند...
photo_2021-06-11_10-50-36.jpg
دیدگاه · 1400/03/21 - 11:02 1 +
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
دارمبگوید ...
اما ، تلاش می کند ؛
دارمبشنود ...
در واقع مرد هابازند #، که#!
ولی زن هابرند #، که#!
یک جور به دست آوردن ...
کهدستت آوردند ...!
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۱۰۱_۲۲۱۲۴۴.jpg
مجید f45
مجید f45
مرد ِ عاشق
تلاش می کند
دوستت دارم را بگوید
زنِ عاشق اما تلاش می کند
دوستت دارم را بشنود
در واقع مرد ها می بازند که ببرند
ولی زن ها می برند که ببازند
یک جور دلباختن ِ دلبرانه
یک جور به دست آوردن
که انگار به دستت آوردند
نارنج خورشید
نارنج خورشید

دلفین هیچ کمبودی ندارد و می خواهد همه چیز را با همه تقسیم کند. اگر دلفینی زخمی شود ۴ دلفین دیگر او را همراهی می کنند تا خود را به گروه برساند.
یک پژوهش در مورد دلفین‌ها:
پژوهشگران ۹۵ کوسه و ۵ دلفین را یک هفته در استخر بزرگ رها کرده و به مطالعه حالات رفتاری آنها پرداختند. کوسه‌ ها به یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود شدند، سپس به دلفین‌ها حمله‌ ور شدند. دلفین‌ ها فقط می‌ خواستند با آنها بازی کنند ولی کوسه‌ ها بی‌ وقفه به آنها حمله می‌کردند.
نتایج پژوهش:
سرانجام دلفین‌ ها به آرامی کوسه‌ ها را محاصره کرده و هنگامی که یکی از کوسه‌ها حمله می‌کرد آنها به ستون فقرات پشت یا دنده‌ هایش می‌ کوبیدند و آنها را می‌ شکستند. بدین ترتیب کوسه‌ ها یکی پس از دیگری کشته می‌ شدند. پس از یک هفته ۹۵ کوسه مرده و ۵ دلفین زنده در حالی که با هم زندگی می‌ کردند در استخر دیده شدند. در دنیای کوسه‌ ای، برای برنده‌ شدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.
برداشت مدیریتی:
در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد و سر شار از تشخیص‌ های پربار است. دنیای زیباتری داشتیم اگر ما انسان‌ها نیز دارای چنین تفکر زیبایی می‌بودیم؛ تفکر دلفینی یعنی اینکه:
۱- از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
۲- با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
۳- غیر خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
۴- از ناراحتی دیگران احساس درد کنیم؛
۵- دست در دست هم برای موفقیت تلاش کنیم؛
۶- با دیگران هنگام مشکلات همزاد پنداری کنیم.
نتیجه گیری راهبردی:
به جای اینکه برای بالا رفتن از نردبان ترقی پا روی کسی بگذاریم، دست دیگری را بگیریم و با خود بالا بکشیم که مطمئنا در این حال دست دیگری هست که از بالا دستمان را بگیرد. همکاری، همدلی، همراهی، همفکری و تمام کارهایی که با انجام‌شان هم به خودمان کمک کرده‌ایم هم به دیگران از جمله زوایای مختلف تفکر دلفینی است.
ROZ
ROZ
انسانهای ناپخته
میخواهند که در مشاجرات
برنده شوند؛
حتی اگر
به قیمت از دست دادن
رابطه شان بینجامد!
انسانهای عاقل
حاضرند
در مشاجره ای ببازند
و در رابطه ای پیروز شوند...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ