یافتن پست: #برد-ملتزر

داتام
داتام
همه مان افرادی معمولی هستیم.
خسته کننده ایم
شگفت انگیزیم
همه مان خجالتی هستیم
شجاعیم، قهرمانیم، بی پناهیم،
فقط به روزش بستگی دارد!


photo_2022-05-05_17-54-42.jpg
دیدگاه · 1401/02/15 - 17:53 در اریا 6 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ