یافتن پست: #برگهایش

فرید
فرید
شاخه‌ی درختیست
کنار اتاقم هر روز میکند
و و بیشتر در فرو میرود ...


IMG_20211014_052348_367.jpg
دیدگاه · 1400/07/22 - 05:25 8 +
علیرضا
علیرضا
همه‌چیز در زندگی گذرا و موقتی است
هر وقت باران بیاید، بالاخره بند خواهد آمد.
1 دیدگاه · 1399/08/5 - 20:01 1 +
مریم
مریم
کاش همه آدمها شبیه درخت خرمالو بودن با وجود آنکه در پاییز برگهایش
را از دست می‌دهدولی عشقش به ثمر
مینشیند و زیبایی می آفریند...
images-1.jpeg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ