یافتن پست: #بزرگ_علوی

سمـــــا
سمـــــا
کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده،
کسی که از سرما نلرزیده،
کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده،
چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو آفتاب لذت ببرد؟

EHSAN
EHSAN
‌وقتی دو نفر شیفته یک دیگر می‌شوند،
کوچک‌ترین اشاره،
کوچک‌ترین تماس،
کوچک‌ترین نگاه
برای این‌ها به اندازه‌ی
عالمی قیمت دارد.. ..

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
گیله مرد : آدم‌ها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان ! چرا که فاصله‌ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد. مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد ، کاغذ پاره‌ای بیشتر نیست ...
مهم‌ترین نشانه‌ی درک بالاتر تواضع بیشتر است !
ROZ
ROZ
به من می گفت:
"چشم های تو مرا به این روز انداخت.
این نگاهِ تو کارِ مرا به اینجا کشانده.
تاب و تحمل نگاه های تو را نداشتم.
نمی دیدی که چشم بر زمین می دوختم؟"
به او گفتم:
"در چشم های من دقیق تر نگاه کن!
جز تو هیچ چیزی در آن نیست..."

چشمهایش
ROZ
ROZ
به من می گفت:
چشم های تو مرا به این روز انداخت؛
این نگاه تو کار مرا به اینجا کشاند! تاب
و تحمل نگاه‌های تو را نداشتم...
نمی‌دیدی که چشم بر زمین میدوختم!؟
به او گفتم:
در چشم های من دقیق‌تر نگاه کن!
جز تو، هیچ چیزی در آن نیست...236x354_1563131878316851.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ