یافتن پست: #بعضی

farhad
farhad

بعضی از اصطلاحات واقعیت دارند؛ مثلا گاهی روح آدم آنقدر درد میکشد که کمرش میشکند..
یا گاهی واقعا قلبمان در نبود کسی تنگ میشود و تیر میکشد..
و اما آیا خبر داری از سینه‌هایی که با رفتن آدم‌ها میسوزند؟
بگذار این طور برایت بگویم: آهشان از سوختن بخار میشود..

دیدگاه · 1401/03/31 - 19:44 4 +
farhad
farhad

بعضی وقتا خیلی دلت میگیره
از کارایی که در حقت میکنن
ولی این شعر صائب تبریزی حقیقت ماجرا رو بیان میکنه:

اثر ظلم محال است به ظالم نرسد
ناله پیش از هدف از پشت کمان می‌خیزد..

دیدگاه · 1401/03/31 - 19:26 4 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

twitterfarsi_۲۰۲۲۰۵۳۱_tv_2850039085356100040_1_2850039085356100040.mp4 · 3.4MB
Mahtab
Mahtab
بعضی ها خودشان
دلیل دوست داشتنشان می شوند
آنهایی که می گویند
با هم راه برویم
با هم درستش می کنیم
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۹_۱۳۲۴۵۴.jpg
66 دیدگاه · 1401/03/29 - 20:08 16 +
farhad
farhad

خدا بعضی از آدما رو از زندگیتون حذف می‌کنه چون اون حرفایی رو شنیده که شما نشنیدید .

photo_۲۰۲۱-۰۶-۱۵_۲۰-۵۶-۳۲.jpg
دیدگاه · 1401/03/28 - 22:21 7 +
♡♡
♡♡

اشتباه نکنید؛ ‌

بعضی از آدم ها به شما وفادار نیستند. در واقع آن ها درگیر نیازشان به شما شده‌اند. روزی که دیگر به شما احساس نیازی نداشته باشند وفاداریشان نیز از بین می‌رود.

دیدگاه · 1401/03/26 - 12:58 13 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


معر؋ـت بـہ ذاتِ آבماست...
نـہ پیشینه...
نـہ جایگاـہ פּ نـہ نسبت...!
معر؋ـت،
یـہ چیزے شبیهِ یـہ مهره‌ی....
یاقوتے رنگه....
کـہ בور قلب بعضی‌هامون هست....
پیوستـہ بـہ یـہ نخِ نامرئی...!
בورِ قلب ِ بعضی‌هامون نه!
بیخوבے تو آבما בنبالِ توجیـہ نگرבین...!
معر؋ـت بـہ ذاتِ آבماست...


IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۱۳۰۰۰۰.jpg
5 دیدگاه · 1401/03/26 - 12:57 15 +
☆☆●•Fereshteh●•☆☆
☆☆●•Fereshteh●•☆☆

ارزش بعضی لحظاتِ زندگی ،
به اندازه‌ی کل زندگی‌ست ...


بوی خوش زنIMG_20220615_232015_564.jpg
دیدگاه · 1401/03/25 - 23:18 8 +
milad2016
milad2016

دست خودم نیست؛
نمیتونم کسانی که به دلم زخم زدن رو
مثل قدیم دوست داشته باشم
عذرخواهی فقط
قابل بخشش خطا خواهد بود
نه قابل دوست داشتن دوباره.

7 دیدگاه · 1401/03/25 - 06:14 13 +
shamim
shamim
بچه بودیم همه رو ۱۰ تا دوست داشتیم
بزرگ که شدیم بعضی ها رو هیچی
بعضی هارو کم و بعضی ها رو بی نهایت دوست داریم


بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودن
بزرگ که شدیم قضاوتهای درست و غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنهکاش هنوزم همه رو
به اندازه همون بچگی ۱۰ تا دوست داشتیم
کاش همون بچه می موندیم تا باورهامون خط خطی نمیشدن ..
milad2016
milad2016
بعضی وقتا حضور یه نفر بهت احساس امنیت و آرامش میده
احساس زنده بودن و مهم بودن
گاهی بدون اینکه چیزی بگی میفهمه حالتو درک میکنه
اونوقت که دلت میخواد محکم بهش بگی:
دوست دارم .
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دیدگاه · 1401/03/23 - 11:47 11 +
☆☆●•Fereshteh●•☆☆
☆☆●•Fereshteh●•☆☆

.

20220611_131320.jpg
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


[ زنـבگے یک نـ؋ـس است،
کـہ تو با میل بـہ جانت بکشی. ]


IMG_۲۰۲۲۰۶۱۲_۱۵۵۱۰۲.jpg
7 دیدگاه · 1401/03/22 - 20:44 19 +
♡♡
♡♡

بنظرم آدم، بی‌دلیل به کسی فکر نمی‌کنه،

بی‌دلیل کسی رو دوست نداره،
بی‌دلیل کسی رو فراموش نمی‌کنه. بعضی از آدما، بدون اینکه خودشون بدونن خوبن، بدون اینکه حرف بزنی، حالت رو می‌فهمن، بدون اینکه لمسشون کنی، حست می‌کنن. بعضیا مرز آدم بودن رو رد می‌کنن، واسه همینه که ابدی می‌شن.
گاهی وقتا که دلم می‌گیره، به تو فکر می‌کنم، به خودم. به اينكه چرا دلتنگی هیچ راه درمانی نداره. بعضی وقتا که دلم می‌گیره، پشت پنجره می‌شینم، بغض می‌کنم، به آسمون خیره می‌شم، شاید اونجا دوباره پیدات کنم. می‌گن خدا بزرگه؟
نه!؟
هروقت بی‌هوا یه یادت می‌افتم،
به این فکر می کنم که شاید... شايد دلت برام تنگ شده باشه. بعضی از آدما همیشه هستن، حتی اگه رفته باشن.


IMG_20220611_122607_107.jpg
Nivad - Raftani (128).mp3 · 2.2MB
3 دیدگاه · 1401/03/21 - 12:25 10 +
milad2016
milad2016
کاش یه روزی بفهمید وقتی بایک نفر
خوشحالید نیازی به نفر دوم نیست
هرچند ماندن کار بعضیا نیست چون
به دست به دست شدن عادت کردن.
6 دیدگاه · 1401/03/21 - 10:02 11 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ