یافتن پست: #بــــــــــــرگ

davood
davood
ۍ از شــــاخہ اگر مے چینیـــــــــم
بـــــــرگش نڪنـــــــــــــیم
لااقــــــــــــل لاے دلمــــــــان بـــگذاریم
و شــــــبــے چنــــــــــد از
هـــے بخـــــــــــوانیم و و
بشــــــــــــــــویم
شـــاید از ڪـــــــوچــڪ اندیشــــه مان
روئــــــــــــــــــــــید !
دیدگاه · 1399/06/23 - 02:17 در A-D-M 5 +
davood
davood
درخـــــــــــــتــے را
مـــانـــــــــم بـــه
ڪـــ ســـر ڪــــــند ،،،
تنـــــــــــــــــــهاے
نـــــه ڪ آر'د
و بــــــــــارے
نـــه بـــــــــــــرقــے ،،،
تـــــا هستے اش را ـ
ف م
دیدگاه · 1399/06/14 - 01:26 در A-D-M 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ