یافتن پست: #بهــــــار

davood
davood
هم که نباشد
به تان
لبریز از ایم
می کنم سال جدید
برای شما عزیز با و همراه باشد ـ
4 دیدگاه · 1401/01/1 - 01:09 در A-D-M
davood
davood
دیـــــــــگر این
جـــــــان نــدارد
این گـــل دیــگر
ارزش ندارد ـ

دیدگاه · 1399/11/10 - 23:54 در A-D-M
davood
davood
بهــــــار هـــــــم ڪہ نبـــــاشد
شب خوش ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/03/27 - 02:33 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ