یافتن پست: #بوی-گل

davood
davood
بوسعید, ڪیست ڪه از رسید؟
بر پنجره مۍڪوبد ;
چشم را ڪنیم
پشت در است !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:21 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ