یافتن پست: #بیدل

majid
majid
بر دلی،دل دادم و بیدل شدم ای نازنین

من ندانستم خطا باشد،دل و دلدادگی روی زمین

دل شکست از درد و حسرت،در رهش آواره شد

آتشی افتاد بر دل همچو یک دیوانه شد
دیدگاه · 5 ساعت قبل 4 +
Hedieh
Hedieh
هر کجا باشی
کسی‌ غیر از خودت همراه نیست.

_دهلوی

4 دیدگاه · 1400/10/4 - 10:52 8 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
جز سوختن

مشقی دگر ندارم ...{-35-}

دیدگاه · 1400/09/27 - 22:43 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
جز سوختن
مشقی دگر ندارم ...{-35-}

دیدگاه · 1400/09/26 - 22:26 در A-D-M 5 +
.....
.....
اندکی فهمیدن از بسیار گفتن، خوش‌تر است

‌دهلوی
دیدگاه · 1400/06/20 - 16:35 6 +
مهرسا
مهرسا

این وقت شب ی لحظه فکر کردم توهم زرم سمساری با بلندگو : کولر ابکرمکن ظرفشویی اجاق گاز خریداریم .یاخدا مگه میشه

11 دیدگاه · 1400/06/9 - 01:19 10 +
.....
.....
از شیخ بهایی پرسیدند :
خدا را در کجا یافتی؟

فرمودند:
در قلب کسانی که بیدلیل مهربانند

منو میگفت

حالا منو از کجا میشناخت درشگفتم..
دیدگاه · 1400/05/5 - 12:05 9 +
mamad
mamad
دل که میدهی دل نیز بستان ... وگرنه تو بیدل میمانی و اون دو دل
دیدگاه · 1400/04/12 - 00:32 6 +
ൠ²0   φąɾìվa
ൠ²0 φąɾìվa
نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار اید
تو گر آیی طرب آید بهشت آید بهار آید

" بیدل دهلوی "
1472368451_g-umbrella-8.jpg
دیدگاه · 1400/03/11 - 10:45 در Dele toofani 9 +
mamad
mamad
دل که میدهی . دل از وی بستان . . .وگرنه تو بیدل می مانی و . اودو دل
1 دیدگاه · 1400/03/8 - 23:37 10 +
mamad
mamad
دل که میدهی . دل نیز بستان ... وگرنه تو بیدل میمانی و . او دو دل
2 دیدگاه · 1400/03/2 - 01:53 13 +
mohammad
mohammad
دل . که میدهی . دل نیز بستان ... وگرنه . تو بیدل میمانی و او دو دل...؟!

davood
davood

عکس همشیره و محارمشون اینجا شر میکنن که بچهاروبکشونن سایت بغلی نمیتونن،ولی کارکترکم نکن آقا

محسن
محسن

كسی را سراغ نداری تو را به من برساند...؟!مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
دلگیر مباش..!
از مرغانی که نزد تو دانه خوردند و نزد همسایه تخم گذاشتند
ایمان داشته باش روزی بوی کبابشان به مشامت خواهد رسید
صبور باش،صبر اوج احترام،به حکمت خداست

دنیا دو روزه،یک روز با تو،یک روز بر علیه تو ،پس ناامید نشو،
زمان زود میگذرد،بی بی ها هم یک روز نی نی بودن،
فقط گذر زمان نقطه هایشان را جابجا کرده
52 دیدگاه · 1400/01/9 - 12:32 16 +
صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ