یافتن پست: #بیـــــــاد-دوســـــــت

ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

راه گریزم نیست حبس شده ام در جای خالی ات
87397509_149002156276845_7969582570415027458_n.jpg
ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

قــــــرارمان هرچه بود ؛ بیقـــــــراری نبود


92455201_220080889091633_6033308326701098450_n.jpg
ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

دلتنگم و دلتنــــگ نبودی که بدانی چه کشیــــــدم
1538599627748809.jpg
ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

از تــــــــــو، بسیاریست از چیـــــــز
71007841_165528157953568_5750425536122989891_n.jpg
ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

تقصیــــــــر دلم نیست ؛ تماشای تـــــــــو زیباست
88279141_150447656426495_8083972167577862015_n.jpg
ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

یک میان آرزوهایت کردی،

هر شب میانِ، ردپــــای توست...


73512638_132129721539955_500369215657307234_n.jpg
ROZ
ROZ

مثل آسمان می مانی
دوستت دارم اما نمیتـوانم داشته باشمت
ROZ
ROZ
هیچ نرفت و نرود ؛ از دلِ من صورت او ....
ROZ
ROZ

در اندکِ من ؛ تویی فرآوآن

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ