یافتن پست: #تقدیم_ایلار-جان_عزیز

لیلی
لیلی

هر شب به آسمان نگاه می کنم
و می اندیشم
در این آرامش شب
چه بسیار دلها که غمگین و پراضطرابند
خدایا...
تو آرام دلشان باش


10 دیدگاه · 1399/01/28 - 03:44 15 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ