یافتن پست: #تقـدیر

علیرضا
علیرضا

از مـرگ هـراسانـم و از هستیِ خود سیر

از خـویـش گـریـزانـم و از آینـه دلگیـر

تقـدیر ، مرا خواست بـه تنهایی و غربت

نفرین بـه قضا و قَـدَر و قسمت و تقدیر
photo_2021-06-25_11-44-53.jpg
davood
davood
، ، ،
فهـــــــــــــــم نفهمــــــــــــــــــــیدن هاســـت
سعـــــــــــــــــــادت با مـــاســــــــــت
در نبنــــــــــدیم بــه
در نبنـــــدیم بـــه پر مهر
زنــــــــدگے پــذیرائےِ از اســـت ـ


دیدگاه · 1399/06/27 - 02:01 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ