یافتن پست: #تلنگـــــرانه

eryt
eryt

شیخ رجبعلــی خیاط:
چشمت به نامحرم می‌افتد، اگر خوشت نیاید كه مریضی!!
اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو:
((یـــــا خیر حبیب و محبوب... ))
یعنی: خدایا من تو را می‌خواهم، این‌ها چیه؟! ، این‌ها دوست داشتنی نیستند...
هر چه كه نیاید دلبستگی نشاید

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ