یافتن پست: #تهدیدت

davood
davood
به خاطر بیاور
که بی دلیل
کمانش را به کار نمی گرفت
اما کشی می کنی
به سمت و
که هیچ دشمنی
نمی کند !
دیدگاه · 1400/12/9 - 00:03 در A-D-M
davood
davood
به خاطر بیاور ڪه
بۍ دلیل را
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به و سوئی ڪه
هیچ دشمنۍ نمۍڪند !
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:27 در A-D-M
davood
davood
به بیاور
ڪه
بۍ دلیل
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به سمت و
ڪه هیچ ۍ
نمۍڪند !
eryt
eryt
چوب حراج به آبروی هیچکس نزنید؛ برایتان گران تمام می‌شودآنجا که گوشتان را تیز می‌کنید و با چشمانتان، رفتار و اعمال انسان‌ها را برای رو کردن دستشان دنبال می‌کنید؛
دقیقاً در جاده‌ای قــرار گرفته‌اید که خطر سقوط تهدیدتان می‌کند؛ زیرا آبروی مؤمن، خط قرمز خداستو شما با بازگو کردن آنچه که شنیده یا حتی دیده‌اید، از این خط قرمز، رد شده‌اید...
آنچه بین او و خدا بود، با کنکاش شما، حالا برای همه برملا شده، و آب ریخته را هرگز نمی‌توان جمع کرد... و آبرویی که هر لحظه، با نقل به نقل شدن آنچه شما فاش کردید، ریخته
Alireza
Alireza
میری بیرون کرونا تهدیدت میکنه
برمیگردی خونه غُرونا
اگه این قرنطیه خانگی ادامه پیدا کنه آمار مردان فوتی از غرونا از فوتیهای کرونا میزنه جلو
پس بیرون ماسکها رو، رو بینی و دهنتون بزنید تو خونه رو گوشاتون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌


Elshan
Elshan

[لینک ضمیمه]

پشتـــــ اینها …
ابرها درگــــیرند …
و منـــــ …
کنار خنده هایتــــــ می مانمـــــ …
در اینــــ دقایقــــ دلتنگیـــــ …

خاطـــــــــــراتمی آیند
گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر…
گاهی وسط خــــــــــیابان!!!
ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند…
میکنند

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن

از زاویه تو … آها دیدم

از زاویه ی تو چهکنار هم نشستن دو ضلع من و تو …


من اگـر عاشقــانه می نویــسم

ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام!
فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند...
در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا

فقــط تمرین آدم بودن می کنــم...!

همین...
ROZ
ROZ
اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند,

اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست,

اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد...

236x291_1562182100728657.jpg
مهرداد
مهرداد

گر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند ...! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست ...! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد ... دکتر علی شریعتی

سعید نیکجو
سعید نیکجو

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند ...! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست ...! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد ... دکتر علی شریعتی

852923528-talab-org.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ