یافتن پست: #تورا

majid
majid
ای قلب من ، بارانی ات کردند و رفتند
کنـج قفس ، زنـدانی ات کردند و رفتند

در سـایه های شب ، تو را تنهـا نوشتند
سرشـار سرگـردانی ات ، کردند و رفتند

احســاس پاکت را ، همـه تکفیـر کـردنـد
محکـومِ بی ایمـانی ات ، کردند و رفتند

هرشب تورا دعـوت ، به بزم تـازه کردند
‌در بزمشـان ، قـربانی ات کردند و رفتند
love_smoke_(2).jpg
دیدگاه · 1400/10/27 - 14:13 2 +
مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
شبیه خودت زندگی کن
شبیه خودت بخند
راه برو
شبیه خودت لباس بپوش
شبیه خودت حرف بزن
شبیه خودت غذا بخور
ورزش کن
عکس بگیر
نقاشی کن
کتاب بخوان
یا شعر بنویس
حتی شبیه خودت عاشق شو
این شبیه خودت بودن است که تو را از تمام ِ آدمها متمایز میکند
اینکه به سبک خودت دوست داشته باشی دوست داشته شوی شانسی است که قسمت هرکسی
نمیشود
به سبک خودت زندگی کن
و پی گیر ِ زندگی هیچکس جز خودت نباش
در نهایت خودت برای ِ خودت میمانی و آدمهایی که تورا نه دوست دارند
با تمام خوب و بد هایت …
فقط تورا دوست دارند
نه نقاب هایی که هرروز میزنی
به سبک خودت زندگی کن …
شهرزاد_پاییزی
دیدگاه · 1400/10/21 - 20:49 3 +
majid
majid
می نشینم باتو ودورت حصارمی ڪشم
ناز چشمــان تورا بی اختیــار می ڪشم

می نشینی پیش مهتاب وتو نازمی کنی
کام این دیوانه را هرشب توباز می کنی
دیدگاه · 1400/10/21 - 14:05 5 +
majid
majid
ای قلب من ، بارانی ات کردند و رفتند
کنـج قفس ، زنـدانی ات کردند و رفتند

در سـایه های شب ، تو را تنهـا نوشتند
سرشـار سرگـردانی ات ، کردند و رفتند

احســاس پاکت را ، همـه تکفیـر کـردنـد
محکـومِ بی ایمـانی ات ، کردند و رفتند

هرشب تورا دعـوت ، به بزم تـازه کردند
‌در بزمشـان ، قـربانی ات کردند و رفتند

دیدگاه · 1400/10/21 - 11:19 3 +
majid
majid
تـــو مثل هیچ کس نیستی
و هیچ کس
مثل تو. . . .
حتی اگر
نامت را هزاران نفر
داشته باشند
تورا باید
از چشمهایت شناخت°
1542397212378299_large.jpg
دیدگاه · 1400/10/21 - 09:27 2 +
majid
majid
ای قلب من ، بارانی ات کردند و رفتند
کنـج قفس ، زنـدانی ات کردند و رفتند

در سـایه های شب ، تو را تنهـا نوشتند
سرشـار سرگـردانی ات ، کردند و رفتند

احســاس پاکت را ، همـه تکفیـر کـردنـد
محکـومِ بی ایمـانی ات ، کردند و رفتند

هرشب تورا دعـوت ، به بزم تـازه کردند
‌در بزمشـان ، قـربانی ات کردند و رفتند
دیدگاه · 1400/10/12 - 15:09 5 +
majid
majid
ای دل دیوانه ...
به نمڪ گیریِ این خلقِ پر ازحیله مڪوش
ڪه نمڪ خورده نمڪدانِ تورا میشڪند..
دیدگاه · 1400/10/11 - 11:28 4 +
majid
majid
میروم قلب تورا معنا کنم
ناز چشمان تورا امضا کنم
میروم تا به نگاه گرم تو
این دل دیوانه را شیدا کنم
majid
majid
می نشینم باتو ودورت حصارمی ڪشم
ناز چشمــان تورا بی اختیــار می ڪشم

می نشینی پیش مهتاب وتو نازمی کنی
کام این دیوانه را هرشب توباز می کنی
دیدگاه · 1400/10/6 - 09:31 4 +
majid
majid
به نمڪ گیریِ این خلقِ پر ازحیله مڪوش


ڪه نمڪ خورده نمڪدانِ تورا میشڪند..
1.jpg
دیدگاه · 1400/10/6 - 09:14 3 +
.....
.....
دل نده....به ادمها دل نده!!
توکه از خدایشان عاشق تر نیستی...
اینان خدای خود را به نیمه نانی میفروشند
وتورا به نیمه شبی...
دیدگاه · 1400/10/5 - 14:48 4 +
majid
majid
ای قلب من ، بارانی ات کردند و رفتند
کنـج قفس ، زنـدانی ات کردند و رفتند

در سـایه های شب ، تو را تنهـا نوشتند
سرشـار سرگـردانی ات ، کردند و رفتند

احســاس پاکت را ، همـه تکفیـر کـردنـد
محکـومِ بی ایمـانی ات ، کردند و رفتند

هرشب تورا دعـوت ، به بزم تـازه کردند
‌در بزمشـان ، قـربانی ات کردند و رفتند

دیدگاه · 1400/10/5 - 10:22 2 +
shamim
shamim
تورا جانم صدا کردم، ولیکن برتر ازجانی...
دیدگاه · 1400/10/2 - 12:23 7 +
majid
majid
می نشینم باتو ودورت حصارمی ڪشم
ناز چشمــان تورا بی اختیــار می ڪشم

می نشینی پیش مهتاب وتو نازمی کنی
کام این دیوانه را هرشب توباز می کنی
دیدگاه · 1400/10/1 - 11:56 2 +
majid
majid
ای قلب من ، بارانی ات کردند و رفتند
کنـج قفس ، زنـدانی ات کردند و رفتند

در سـایه های شب ، تو را تنهـا نوشتند
سرشـار سرگـردانی ات ، کردند و رفتند

احســاس پاکت را ، همـه تکفیـر کـردنـد
محکـومِ بی ایمـانی ات ، کردند و رفتند

هرشب تورا دعـوت ، به بزم تـازه کردند
‌در بزمشـان ، قـربانی ات کردند و رفتند
pouya833.jpg
دیدگاه · 1400/10/1 - 10:31 3 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ