یافتن پست: #تکست_خاص

zohreh
zohreh
...
وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد

هیچ فاصله ای دور نیست

هیچ زمانی زیاد نیست...
zohreh
zohreh
دانه بامبو
۵ سال زیر خاک می ماند
و رشدش دیده نمی شود
اما در سال پنجم، ۲۵ متر رشد می کند
کمی صبور باشیم، موفقیت در همین نزدیکی هاست . . .
zohreh
zohreh

...

عشق نیازی به کامل بودن ندارد
بلکه فقط باید واقعی باشد...
zohreh
zohreh

...

وقتی در نزدیکی من هستی
عطر عشق را همه جا احساس می کنم...
zohreh
zohreh

...

zohreh
zohreh

...

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x500_1609056..
500x500_1609056284913836996.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x888_1609409..

500x888_1609409326652423449.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

ای دارای احسان پیش از درخواست...500x888_1609267..
500x888_1609267551032337547.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x446_1609398..
500x446_1609398351745675879.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)500x461_1611166..
500x461_1611166745895836034.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
500x888_1609934..
500x888_1609934353423034147.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

#عشق


500x888_1609934..

500x888_1609934439367046940.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
500x888_1611730..
500x888_1611730037914298016.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

مرسی که هستی و هستی را رنگ می‌‌آمیزی هیچ چیز از تو نمی‌خواهم فقط باش فقط بخند فقط راه برو... نه، راه نرو می‌ترسم پلک بزنم دیگر نباشی.

500x890_1615182..

500x890_1615182171290386281.jpg
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ