یافتن پست: #جامعه_مجازی_ققنوس

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
در دلم بود که تُ باشم{-41-}

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من آن قدر در این آرامم
که اگر کرم ابریشمی به تنم کند
می شود...


دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
گُلِ سُرخَم چِرآ پَژمُردِه حآلی؟
بیآ قِسمَت کُنیم
کِ تو کُوچَک دِلی(:دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
آرزو دآرَم بِفَهمی دَرد رآ
تَلخیَ بَرخوردهآی سَرد را (:

...
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
پیشِ‌چَشمان‌رَقیبان‌خَرابم‌کردی (:
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دُرُستهِ نَمُردم وَلی هَم نَکَردَم ...

دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
اون : دیگِ دوصِت نَدآرم‌!
من : بودی بودَم بود رَفتی ریدَم روت هِری{-15-}

464930959_19215.jpg
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
مُهِم تَرین چیز کِ یآد گِرِفتَم
اینِ کِ هَمه مُمکنِه قَـــلـــب دآشته باشَن!
وَلـی...

(:

464011311_406735.jpg
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
آدمای زیادی هَستَن کِ بآید مُحکَم بَغَلِشون کُنم
و بِگَم مِرسی کِ اَز زِندِگیم گورتونو گَُم کَردین (:400009000205_6044.jpg
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دلی که داشت بچگیشو میکردکردی ...

(:
464823559_469828.jpg
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
آنچه غِیرِ قآبِل تَحَمُل بود اِنسانها بودَن نَه زِندِگی

463507132_444391.jpg
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے

ای عشق
تو را دارم و دارای جهانم
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گرچه تو دوری از برم،
همره خویش می‌برم،
‏شب همه شب به بسترم،
یاد تو را به جای تو ...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
صبحِ من
مزه‌ی لبخند تو را
کم دارد...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟


صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ