یافتن پست: #جامعه_مجازی_ققنوس

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
در دلم بود که تُ باشم{-41-}

3 دیدگاه · 1399/05/10 - 21:42 در D O C H A R 29 +
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من آن قدر در این آرامم
که اگر کرم ابریشمی به تنم کند
می شود...


2 دیدگاه · 1399/05/10 - 21:09 در D O C H A R 25 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
گُلِ سُرخَم چِرآ پَژمُردِه حآلی؟
بیآ قِسمَت کُنیم
کِ تو کُوچَک دِلی(:دیدگاه · 1399/05/8 - 17:08 در D O C H A R 13 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
آرزو دآرَم بِفَهمی دَرد رآ
تَلخیَ بَرخوردهآی سَرد را (:

...
دیدگاه · 1399/05/8 - 16:45 در D O C H A R 14 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
پیشِ‌چَشمان‌رَقیبان‌خَرابم‌کردی (:
دیدگاه · 1399/05/8 - 16:05 در D O C H A R 13 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دُرُستهِ نَمُردم وَلی هَم نَکَردَم ...

دیدگاه · 1399/05/8 - 15:50 در D O C H A R 11 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
اون : دیگِ دوصِت نَدآرم‌!
من : بودی بودَم بود رَفتی ریدَم روت هِری{-15-}

464930959_19215.jpg
2 دیدگاه · 1399/05/1 - 13:35 در D O C H A R 16 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
مُهِم تَرین چیز کِ یآد گِرِفتَم
اینِ کِ هَمه مُمکنِه قَـــلـــب دآشته باشَن!
وَلـی...

(:

464011311_406735.jpg
1 دیدگاه · 1399/05/1 - 13:16 در D O C H A R 20 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
آدمای زیادی هَستَن کِ بآید مُحکَم بَغَلِشون کُنم
و بِگَم مِرسی کِ اَز زِندِگیم گورتونو گَُم کَردین (:400009000205_6044.jpg
دیدگاه · 1399/05/1 - 13:06 در D O C H A R 13 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دلی که داشت بچگیشو میکردکردی ...

(:
464823559_469828.jpg
دیدگاه · 1399/05/1 - 12:59 در D O C H A R 13 +
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
دخۡٿڕجۚﮪنۨمۭی ⅗
آنچه غِیرِ قآبِل تَحَمُل بود اِنسانها بودَن نَه زِندِگی

463507132_444391.jpg
3 دیدگاه · 1399/05/1 - 12:54 11 +
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے

ای عشق
تو را دارم و دارای جهانم
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گرچه تو دوری از برم،
همره خویش می‌برم،
‏شب همه شب به بسترم،
یاد تو را به جای تو ...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
صبحِ من
مزه‌ی لبخند تو را
کم دارد...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟


صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ