یافتن پست: #جرج_اورول

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
اولین تاثیر فقر کشتن فکر است، یعنی اگر شما به اندازۀ کافی برای حیات خود پول نداشته باشید بردۀ بی‌اختیار پول خواهید شد همان شرایطی که طبقه متوسط به آن گذران زندگی می‌گویند!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ