یافتن پست: #جرسی

davood
davood
فریاد ڪه از جهان هر رفت،،دیدم ڪزین جمع ڪسی رفت
مڪن از و شون مڪن از ،،زین گونه بسۍ آمدو زان گونه بسۍ رفت
آن طفل ڪه چون از این قافله درماند،،وان پیر ڪه چون طفل به بانگ رفت
از پیش و پس میاندیش،،گه پیش روۍ طۍ شد و گه بازپسۍ رفت
ما همچو بر سر وجودیم،،دریاست چه بیند ڪه بر این خسۍ رفت
رفتۍ و شدۍ از دنیا ،،چون ناله ڪه ز یاد رفت
رفتی و آمد به سر جاۍ اۍ داد،،بیدادگرۍ آمدو رفت
این عمر سبڪ سایه ما بسته به ست ،، زسر شمع پرید و رفت ـ

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که من زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس هرکس آنجا به امید قبسی می‌آید هیچ کس نیست که در کوی تواش کاری نیست هرکس آنجا به طریق هوسی می‌آید کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید جرعه‌ای ده که به میخانه ارباب کرم هر حریفی ز پی ملتمسی می‌آید دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است گو بیا خوش که هنوزش نفسی می‌آید خبر بلبل این باغ بپرسید که من ناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آید یار دارد سر صید دل حافظ، یاران شاهبازی به شکار مگسی می‌آید! {حافظ}


500x800_1616658..

500x800_1616658806053141947.jpg
davood
davood
فریاد که از جهان هر رفت
که از این پراکنده کسی رفت
شادی مکن از و شیون نکن از
زین بسی آمد و زآن گونه رفت
آن طفل که چون از این جا ماند
وآن پیر که چون طفل به جرسی رفت
به و پس قافله میاندیش
گه پیش روی طی شد و گه باز رفت
ما همچو بر سر وجودیم
! چه فهمد که بر این خسی رفت
رفتی و فراموش شدی از دنیا
چون مرغی که ز قفسی رفت
رفتی و غم آمد سر جای ،،، ای
آمد و رسی رفت
این عمر سایه ما بسته ست
ز سر پرید و ،،،
رفت ۰

مجید f45
مجید f45
اﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻦ...!!
ﺍﻣّﺎ ﻧﻪ استاتوس ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ، ﻧﻩ ﮐﺎﻣﻨﺖ، ﻻﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ...!!

.

.

.

.
...
.

.
.
.

.

.

.

ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﻣُﺦ ﻣﯿﺰﻧﻦ...!!
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﻗﻮﺕ ﻣﯿﮕﻢ...!
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
در ایالت نیوجرسی آمریکا شهری وجود دارد بنام کرسکیل (Creskill) که تمام گربه ها باید سه عدد زنگ در گردن داشته باشند که پرنده ها همیشه از حضور آنها باخبر شوند
IMG_20190730_214612_867.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
مرتفع‌ترین قطار بازی( roller coaster ) در جهان.

این قطار با نام Zumanjaro در نیوجرسی آمریکا قرار دارد که بلندترین در جهان است. سرعت سقوط آزاد این قطار 206 کیلومتر در ساعت است و ارتفاع آن 126 متر

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ