یافتن پست: #جلال-آل-احمد

داتام
داتام
به تعظیمِ مردم این زمانه اعتماد نکن! تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است، که هرچه بهم نزدیک‌تر شوند، تیرش کُشنده‌تر است!

photo_2021-09-11_22-00-28.jpg
دیدگاه · 1400/06/20 - 21:59 در اریا 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ