یافتن پست: #جمال_ثریا

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
حقیقت این بود،
همانقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کنیم
به همان اندازه تنها ماندیم.
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
و بعد خنده‌ات به یادم آمد‌
گفتم که:
اگر بودی؛
باز دوستت می‌داشتم!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
غمگینت خـواهـند کـرد بسیار هم غمگین
آن‌ وقت حتما مرا به خاطر خواهی آورد


︶‿︶
︶‿︶
حقیقت این بود،
همانقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کنیم
به همان اندازه تنها ماندیم.
︶‿︶
︶‿︶
اگر مى خواهى احساس مرا بدانى
به سایه ات نگاه کن
نزدیک به توام
حال که هرگز نمى توانم
لمس ات کنم ..‌.
︶‿︶
︶‿︶
حقیقت این بود،
همانقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کنیم
به همان اندازه تنها ماندیم.
︶‿︶
︶‿︶
و بعد خنده‌ات به یادم آمد‌
گفتم که:
اگر بودی؛
باز دوستت می‌داشتم!
︶‿︶
︶‿︶
اگر مى خواهى احساس مرا بدانى
به سایه ات نگاه کن
نزدیک به توام
حال که هرگز نمى توانم
لمس ات کنم ..‌.
︶‿︶
︶‿︶
حقیقت این بود،
همانقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کنیم
به همان اندازه تنها ماندیم.
︶‿︶
︶‿︶
و بعد خنده‌ات به یادم آمد‌
گفتم که:
اگر بودی؛
باز دوستت می‌داشتم!
︶‿︶
︶‿︶
اگر مى خواهى احساس مرا بدانى
به سایه ات نگاه کن
نزدیک به توام
حال که هرگز نمى توانم
لمس ات کنم ..‌.
︶‿︶
︶‿︶
حقیقت این بود،
همانقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کنیم
به همان اندازه تنها ماندیم.
︶‿︶
︶‿︶
و بعد خنده‌ات به یادم آمد‌
گفتم که:
اگر بودی؛
باز دوستت می‌داشتم!
ROZ
ROZ
-حقیقت این بود
هرآنقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کردیم
به همان اندازه هم تنها ماندیم...

ROZ
ROZ
عکس و تصویر ‌ فاصله‌ها هرگز مانعی برای دوست داشتن برای عشق نیستند. درست؛ اما اگر من اینجا ...


فاصله‌ها هرگز
مانعی برای دوست داشتن
برای عشق نیستند.
درست؛ اما
اگر من اینجا گریه کنم
آیا در دوردست‌ها
گونه‌های تو خیس خواهند شد؟!
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ