یافتن پست: #جملات_ناب

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

غم،هرگز عقب نمی‌نشیند مگر آن که به عقب برانی‌اش !
نمی‌گریزد،مگر آن که بگریزانی اش !
آرام نمی‌گیرد،مگر آن که بی‌رحمانه سرکوبش کنی !


⠀ ⠀ ⠀


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ