یافتن پست: #جنــــــون

davood
davood
با سیـــــاه شب در آمیخته ایم
در جام بـــــاده ریخته ایم
از بـــــاد سحــر ما را جــــوئید
با نفـــــس در آمیخته ایم ـ
دیدگاه · 1400/02/17 - 01:53 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ