یافتن پست: #جهنم

Reza
Reza
سه تا مرد مُـردند
خداوند فرمود:

اولی بهشت
دومی جهنم
سومی طویله


فرشته فرمود : چـــرا؟
خداوند فرمود: اولی زن داشته ، دنیاش جهنم بوده (بره بهشت)
دومی مجرد بوده دنیاش بهشت بوده (بره جهنم)

سومی زنش مُـرده بوده بی عقل رفته دوباره زن گرفته (فقط طویله)
Mehdi
Mehdi

وقتی ک تو گناهم باشی

ب جهنم ک ب بهشت نمیروم
IMG_20210530_000700_598.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

قیمت آجیل و میوه یجوریه که ما امسال شب یلدا روزه ایم.

Reza
Reza

.

IMG-20211220-WA0006.jpg
majid
majid
در قیامت ، عابدی را دوزخش انداختند
هرچه فریادش، جوابش را نمی پرداختند

داد میزد خوانده‌ام هفتاد سال، هرشب نماز
پس چه شد اینک ثواب ِآن همه راز ونیاز

یک ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه ات
تا شود اینگونه حالت، این جهنم خانه ات

گفت من در طول عمرم گر زدم یک تهمتی
ظلم باشد زان بسوزم، ای خدا ڪن رحمتی

آن ندا گفتا همان کس که زدی تهمت براو
طفلکی هفتاد سال، جمع کرده بودش آبرو...

zohreh
zohreh
آنجا که زن بودن گناهیست که باید پوشانده شود
ببین
باد چه عاشقانه جهنمی میشود!!...
آنجا که زن بودن گناهیست که باید پوشانده شود
∂ғάяί
∂ғάяί
هم بیاید بگوید " " است
نمیکنم ... !
" " است هایی که نباشی ...❤


IMG_20211218_114122_975.jpg
علی
علی

اصلا من به جهنم
پاییز دلش میگیرد
اگر من را بی تو ببیند

Mehdi
Mehdi

آخر شب به هوای سیگار میرفتم تو پارک روی نیمکت مینشستم

یه شب یه مرد پیشم نشست گفت برا منم روشن کن
بدون اینکه تشکر کنه گرفت
پنجره روبرو را نشونم داد
یه زن از کنار پنجره نگاهمون میکرد
گفت عاشق هم بودیم ،گفتم خب
بلند شد همینجور که میرفت
گفت پارسال همین شب تصادف کردیم
مردیم!


☆  ꪑꪖડꪮꪮᦔ  ☆
☆ ꪑꪖડꪮꪮᦔ ☆

980908880808080.jpg
شادی
شادی
ما همون رفته به
که به ظاهر همه شادیم

5fad197d99a4037c77f807e3617d44ac.jpg
Reza
Reza
ﺭﻭﺯﻱ مریدی اﺯ شیخی ﭘﺮﺳﻴﺪ:
دو نفر عاشق یکدیگرند ولی علاقه شان را ابراز نمیکنند!؟
شیخ ﻗﻮﻃﻲ ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩرآﻭﺭﺩ ، ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ برداشت و ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﻲ ﻧﻬﺎﺩ
ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ و با آن ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰﻱ ﺩاﺷﺖ ﻻﻱ ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ: جهنم ودرک
zohreh
zohreh
...
بهشت تنت
کافرم میکند.
و آتش بوسه های تو
کفاره ی همه ی گناهان ناکرده ی من.
.
.
من با تو در بهشتم.
من جهنمی را
بهشتی کن
به نگاهی...
بهشت تنت
علیرضا
علیرضا

گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشود

مثل یک قهوه که از تلخی آن کم نشود

روز و شب پیش همه روی لبم لبخند است

تا حواس احدی جمع به بغضم نشود

آرزو میکنم ای کاش دلش چون مویش

علیرضا
علیرضا

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻧﺸﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﺸﻮﻡ ﻟﯿﻼ ﻣﻦ

ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻏﺮﻕ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ، ﺍﻻ ﻣﻦ

ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ

ﻭﺭ ﻧﻪ ﮐﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺳﺮﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ؟

ﻋﻄﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪﯼ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮ ﮐﺸﺖ ﻣﺮﺍ

صفحات: 3 4 5 6 7

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ