یافتن پست: #جیدی-سلینجر

داتام
داتام

قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره؛ خوب طبعاً قرارم نیست دنیا هم اونجوری بچرخه که من دوست دارم!


photo_2021-11-21_19-50-25.jpg
دیدگاه · 1400/08/30 - 19:49 در اریا 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ