یافتن پست: #حاتمه-ابراهیم-زاده

داتام
داتام
بزار یه چیزی رو بهت بگم، هیچوقت باور کسی رو ازش نگیر حتی تو بدترین و سخت‌ترین روزها. ما آدما از درون هم بی‌خبریم کسی چه میدونه چقدر باید بگذره تا یه باور دوباره زنده بشه یه سال... سه سال... شایدم هرگز... آدما با باورهاشون زندگی میکنن نفس میکشن میخندن گریه میکنن. هیچوقت هیچ کجا باور کسی رو ازش نگیر ...

photo_2021-11-11_19-49-16.jpg
2 دیدگاه · 1400/08/20 - 19:48 در اریا 4 +
داتام
داتام
اگه هیچکس تورو اونجوری که هستی نمیبینه تقصیر تو نیست. آدما به وسعت قلبشون نگاه میکنن، میشنون و لبخند میزنن... هروقت رنجیدی یه نگاه به قلب آدمای دور و برت بنداز و بعد عبور کن... هیچ اما و اگری در کار نیست، آدمای بزرگ رو باید از قلبهای بزرگشون شناخت...

photo_2021-05-06_21-44-40.jpg
دیدگاه · 1400/02/16 - 21:45 در اریا 10 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ