یافتن پست: #حسین-پناهی

داتام
داتام
بی‌شک جهان را به عشق کسی آفریده‌اند، چون من که آفریده‌ام از عشق جهانی برای تو!

photo_2021-11-02_19-29-25.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:28 در اریا 3 +
داتام
داتام
هوشیارانه بر آنم تا کلمات و جملات بر تکلّف اغراقم نکشانند. ساده باشم و صمیمی...

photo_2021-09-26_19-24-35.jpg
دیدگاه · 1400/07/4 - 19:24 در اریا 8 +
آرش
آرش
بیرون بودن زلف زنان ایل ،
جزیی از پوشش زیبایشان است ...!

و هیچ مرد اصیل قشقایی و بختیاری ،
به زلف زنان ایل توجهی نمی‌کند ...!

همان‌گونه که مردان شالیکار ؛
به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند !

گرگ اگر هوس گوشت کند ،
پوست شکار برایش مهم نیست ...!

حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری ...!
از نسل آلوده‌ی من گذشت ؛
به فرزندان خود خوب دیدن را بیاموزید !
images (1).jpeg
4 دیدگاه · 1398/05/13 - 23:58 14 +
ROZ
ROZ

دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش می دادم که در آن دلی می خواند من تو را او را کسی را دوست دارم ..... ــــــــــــــــــ.......

1053500x586_1478730053401254.jpg
ROZ
ROZ

ما راه می رفتیم و زندگی نشستن بود ما می دویدیم و زندگی راه رفتن بود ما می خوابیدیم و زندگی دویدن بود انسان ، هیچگاه برای خود مأمن خوبی نبوده است ... ـــــــــــــــــــــ .......

8beb24a48ff4eae23387760dc6fd760d-425.jpg
ROZ
ROZ

آن روزها من به سلیقه کسی که دوستم داشت و دوستش داشتم سر تا پایِ زندگیم را آبی کرده بودم آبی آبی آبی به رنگ دریا و نا گهان یک روز او را دست در دست کسی دیدم که سر تا پایش زرد بود زرد ، مثل نور من شنا نمی دانستم دلم فرصت نداد تا شنا یاد بگیرم و غرق شدم در دریایِ آبی بیکران رویاها و کابوسها ...... ـــــــــــــــــــــ ............

1053236x295_1520782732123083.jpg
ROZ
ROZ

کاش میشد برای ساعتی مُرد آن وقت است که میفهمی چه کسی از نبودنت دق ‌میکند و چه کسی ذوق دلم ساعتی مُردن می‌خواهد .......ــــــــــــــــــــــ.......

1483430954231527_thumb.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ