یافتن پست: #حمیدرضا_مالکی

رضاا
رضاا

آپلود عکس
گاهی آدم هایی پا به زندگیمان میگذارند که بی توقع برایت لحظه های نابی را میسازند.وقتی کنارشان قرار میگیری محکوم میشوی به خندیدن و ناخودآگاه تمام غم هایت را فراموش میکنی و از ته دل میخندی.این آدم ها کار خاصی نمیکنند،ادا در نمی آورند یا جکی نمیگویند تا تورا بخندانند ،تنها حضور دارند و همین حضورشان کافیست تا موجی از انرژی و حس خوب به تو منتقل شودو حالت را دگرگون کند
در کنارشان یادت میرود که غمگینی
یادت میرود که روزگار بر وفق مرادت نیست.
وجود این ادم ها در زندگی مانند هوا برای انسان ضروریست و باید قدر دان حضورشان بودو خدارا به خاطر بودنشان شکر کرد
.هوای ادم های خوب زندگیتان را داشته باشید..

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ