یافتن پست: #حڪم

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211213_151550_353.jpg
davood
davood
را چه دیدی !
شاید چند دقیقه اے برگشت !
به ما رسید
بیایند و بگویند این تو و این
تا مےتوانۍ برآورده ڪن !
فقط ڪند آن لحظه نباشد !
دیدگاه · 1400/09/22 - 23:47 در A-D-M
♡عطی♡
♡عطی♡
وقتے باهات قهر میڪنہ

میگہ میرم…

یعنے دستاش رومحڪم بگیر

بلند بهش بگو بمون،

من دوست دارم

نہ اینڪہ شونہ هاتو بالا بندازے

بگے هرجور راحتے
علیرضا
علیرضا
بزن دنیا بزن رسمت چنین است

سزای دل به تو دادن همین است

بزن ڪه شاخ و برگم زرد زرد

خـزان من، بهار من، تگرگ است

بزن بر جسم من زیرا حقیر است

بزن نامرد این حڪم زمین است
davood
davood
دست عشق از دامن دور باد
مۍتوان آیا به دل داد ؟
مۍتوان آیا به حڪم ڪرد
ڪه دلت را یادۍ از مباد ؟
را آیا توان ; ایست !
باد را فرمود ; ایستـــــاد ؟
آنڪه عشق را
بۍ گزاره در ما نهاد
خــــوب مۍ دانست ڪه تیز را
در ڪف ۍ نمۍبایست داد ، ، ،
5 دیدگاه · 1400/03/6 - 01:05 در A-D-M
♡عطی♡
♡عطی♡
بزن دنیا بزن رسمت چنین است

سزای دل به تو دادن همین است

بزن ڪه شاخ و برگم زرد زرد است

خــزان من، بهار مــن، تگرگ است

بزن بر جسم من زیرا حقیر است

بزن نامرد این حڪم زمین است
♡عطی♡
♡عطی♡
IMG_20210428_132028_001.jpg
ҚΛẐ£ɱiiiiiiii
ҚΛẐ£ɱiiiiiiii

یک گلدان گل را رها ڪن به امان خودش... بعد از چند وقت، حتما می‌خشڪد.... حالا جای آن گلدان، آدمیزاد باشد،... نگویی دوستش داری،... دستی از رویبر سرش نڪشی،.. به اوضاع و احوالش نرسی،.. نازش را نڪشی، برایش دلبری نڪنی،... خبر از احوالش نگیری،.. هر چقدر هم ڪه محڪم باشد، یڪ جایی می‌خشڪد.... می‌خواهم بگویم مراقب گل زندگی‌تان باشید،... قبل از آنڪه تنها مشتی خاڪ تهِ گلدانِ زندگی برایتان بماند... مگر آدمیزاد به چه بند است، جز ڪمیو محبت ؟؟

500x666_1616302269569401184.jpg
davood
davood

سه نفر محکوم به مرگ قراربود با گردن زده شوند

زمان اجرای از ایشان پرسیدند،آیا چیزی یاکسی هست که باعث بشود؟
نوبت کشیش بودوگفت خداوندمرانجات میدهد،اودراز وگیوتین رارهاکردن ولی روی گردن اوایستاد،کشیش برخواست وراشکرگفت،
وکیل را خواباندند وهمان ۏال راپرسیدند
وکیل گفت: مرانجات خواهدداد
گیوتین را رهاودوباره همان نزدیک گردن او ایستادو ـ ـ ـ
مهندس () را دراز کردند و همان سوال قبلی
مهندس گفت: اول بگویم که گیوتین شما یک گره داردکه مانع میشودکامل پایین بیاید
واما من را هم خواهد رهانید
مهندس را خوابانده والبته گره راهم باز کردندو اینبارگیوتین گردن اورا زد
واین بود سزای صداقت که ! را دیده بودـ?!
دیدگاه · 1399/10/15 - 16:19 در A-D-M
davood
davood
هرڪه دارد،،بیاندازدوسط
حڪم دل ڪردم،،ولیڪن اول بازی برید
دل بدستش داده بودم ،پس چرا دل مےبرید؟
نوبت دوستان گذشت و نوبت من بازشد
شڪ وتردید در صدور هم آغازشد
چشمی درچشم و دیگری بر دست
برزمین انداختم سرباز دل را بیقرار
اشتباه فڪرڪرده بودم ، حڪم دستش نبود
هیچ خالےمثل خال هندوےمستش نبود
داشت اماحریفم بی بی دل راربود
برگهایم بی ثمرازدست من افتاده بود
بعدازبازےنگشتم من دگرگرد
نه گذرڪردم ازآن ڪوچه نه زآن
davood
davood
دست عشق از دل دور باد !
مےتوان آیا به دستور داد ؟
مےتوان آیا به حڪم ڪرد ،،،
ڪه دلت را یادے از مباد ؟
را آیا توان : ایست !
باد را فرمود ایستاد !
آنڪه عشق را
بے گذاره در ما نهاد
خوب مےدانست ڪه تیز را
در ڪف نمےبایست داد ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/10/7 - 01:04 در A-D-M
davood
davood
چیزے ڪه تمام مرا مےڪند !
دلیلۍ ندارد ڪه حتۍ ذره اے در اثر ڪند
چیززی ڪه در نظر تو است
ممڪن است در نظر من باشد
یا،چیزی ڪه برای تو به ددنبال ندارد
ممڪن است برای من سنگ قبر را داشته باشد ـ

1 دیدگاه · 1399/10/4 - 00:28 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
پشتِ تمام آرزوهاے تو
خــداايستاده است
ڪافی‌ست بہ حڪمتش
ايمان داشتہ باشی
تا قسمتت سر راهت قرار ڪَیرد
اورابخوانيدتاشما را اجابت
photo_2020-11-21_16-50-30.jpg
davood
davood

ههر ڪجا دیدی سری روی شانه است

خود را ڪج ڪن و قدری از آنسوتر برو
من نمی دانم چه دارد این ڪه در دلم
هر ڪه میشود در صاحبخانه است


دیدگاه · 1399/08/29 - 19:45 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
سست ترین ڪلمه"شانس"است
به امید آن نباش
محڪم ترین ڪلمه"پشتڪار"است
photo_2020-10-15_17-07-47.jpg
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ