یافتن پست: #حیرتم

zohreh
zohreh
به هر کی می‌نگرم در شکایت است!!
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست...
ب هر که می نگرم همچو غنچه دلتنگ است
zohreh
zohreh

...

شادی و غم منی بحیرتم
خواهم از تو، در تو آورم پناه
موج وحشیم که بی خبر ز خویش
گشته‌ام اسیر جذبه‌هاي‌ ماه

فروغ فرخزاد
236x236_1606413275697586118.jpg
♡عطی♡
♡عطی♡
شادی و غم منی بحیرتم
خواهم از تو، در تو آورم پناه
موج وحشیم که بی خبر ز خویش
گشته‌ام اسیر جذبه‌هاي‌ ماه

فروغ فرخزاد
Reza
Reza
به هرکس مینگرم در شکایت است،
∂ғάяί
∂ғάяί
به می نگرم در است
در دنیا به کیست...


IMG_20210508_001419_626.jpg
دیدگاه · 1400/02/18 - 00:16 1 +
♥

گذر چرخ و فلک نیست به دلخواه چرا..؟!


ممد آقا ♤
ممد آقا ♤

به حیرتم که گردش گردون به کام کیست ؟ ...

۲۰۲۱۰۳۰۱_۱۲۰۰۵۴.jpg
محسن
محسن

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

شادی و غم منی بحیرتم
خواهم از تو، در تو آورم پناه
موج وحشیم که بی خبر ز خویش
گشته‌ام اسیر جذبه‌هاي‌ ماه

500x632_1546366049062116.jpg
davood
davood
ای ڪه فقرتو تنها توست
درگوشه ای بمیر ڪه این تنها توست
این گداخته جز ننگ نیست
وین پاره دشمن حال تباه توست
درڪوچه های زده بیمارو
می دهی ومرگتو تنها توست
باورمڪن ڪه در دلشان می ڪند
این قصه های ڪه در وآه توست
در ڪه ازچه نگیرد در این
این های ڪه درهر توست ـ
davood
davood
زنـــــــــــــدگے بــے ،،،
اگــــــر بـــاشــــــــــــد
لــــبــے بــــے اســـــــت
بـــر بـــے خنـــــــده
بایـــــد جــــاے خنـــــــــــــــــدیدن
mohammad
mohammad
به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!
mohammad
mohammad
در حیرتم از خودم

که چرا پاییز عاشقت شدم!

فصلی که

تمام زردی اش

از بی اعتمادی ِ برگ به شاخه است
morteza allahdadi
morteza allahdadi

#نشستی


☆☆☆☆✿✿✿☆☆☆☆ به هرکس که می‌نگرم در شکایت است
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟ ☆☆☆☆✿✿✿☆☆☆☆
پروفایل-پسرانه-جدید-5[1].jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
او که رفت...
در آفتاب، غنچه‌ی پرپر چه می‌کند؟
در آسمان، پرنده‌ی بی‌پر چه می‌کند؟
از بند تو رها شدن من چه سود داشت؟
این بومرنگ اول و آخر چه می‌کند؟
از خویش در فرارم و در جمع بی‌قرار
در حیرتم که یاد تو دیگر چه می‌کند؟!
چون صخره ساکتی و نمی‌پرسی از خودت
موجی که داشت شور تو در سر چه می‌کند
من از که شکوه می‌کنم؟ آئینه دست اوست
آموخته‌ست از خود من هرچه می‌کند
گفت او که رفت، با دل پر خون چه می‌کنی؟
گفتم درخت آخر آذر چه می‌کند؟
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ