یافتن پست: #خـــــــــدا

سام
سام
گاهی زندگی سخت است
و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .

گاهی آرامش داریم،
خودمان خرابش میکنیم . .
گاهی خیلی چیزارو داریم
اما
محو تماشای نداشتن هایمان میشویم...
گاهی حالمان خوب است
اما
با نگرانی فردا خرابش میکنیم...
سلام صبح پنجشنبه همــــــه شما خوبان خـــــــــدا بخیروخوشی
3 دیدگاه · 1400/10/9 - 08:21 2 +
♡عطی♡
♡عطی♡
خـــــــــدایا………
"ڪودڪیــــــم" را گرفتے…
•••" جوانــــــے "•••
دادے ………
" عقلمـــــــ " را گرفتے …
•••"عشــــــق"•••
دادے ………
"عشقمـــــــــ " راگرفتے …
•••"تنهـــــــــایے"•••
دادے ………
"خنــــــده امـ" را گرفتے …
•••"غــــــــمـ"•••
دادے ………
"آرزوهــــــایمـ"را گرفتے…
•••"حســـــــــرتها "•••
را دادے ………
خدایـــــا برگرد !!!!!!
من هنوز ………
•••"نفــــــــس"•••
میڪشــــــم………
یادت رفت………
•••••"نفســــــــــــم"•••••
را بگیـــــــــرے
دیدگاه · 1400/02/1 - 00:15 در عشق اول 4 +
davood
davood
، ، ،
فهـــــــــــــــم نفهمــــــــــــــــــــیدن هاســـت
سعـــــــــــــــــــادت با مـــاســــــــــت
در نبنــــــــــدیم بــه
در نبنـــــدیم بـــه پر مهر
زنــــــــدگے پــذیرائےِ از اســـت ـ


دیدگاه · 1399/06/27 - 02:01 در A-D-M 6 +
davood
davood
پـــــــــوریاۍ ولــۍ گفـــت :
ڪہ بہ ڪمنـــــــــــــد است
از همـــــــــــــت خـــــــــدا
بلــــــــــند اســــــــت
آمــــــــــــوز
هــــرگـــــز نخــــــــــــــــورد
ڪ بلـــــــــــند اســـــت ـ
دیدگاه · 1399/06/23 - 01:47 در A-D-M 5 +
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
عاشـــق هــم شـــدی

مـــثل "زلیخــــا" سمــــج باشــ

آنقـــدر رســـوا بـــازی دربـــیـــاور

تــا خـــــــــدا خــودش پـــا درمــیانی کـــند
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۸_۱۳۳۰۱۳.jpg
M.crystal
M.crystal
عاشـــق هــم شـــدی

مـــثل "زلیخــــا" سمــــج باشــ

آنقـــدر رســـوا بـــازی دربـــیـــاور

تــا خـــــــــدا خــودش پـــا درمــیانی کـــند
1568129284640875_orig.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ