یافتن پست: #خـــون

davood
davood
با سیـــــاه شب در آمیخته ایم
در جام بـــــاده ریخته ایم
از بـــــاد سحــر ما را جــــوئید
با نفـــــس در آمیخته ایم ـ
دیدگاه · 1400/02/17 - 01:53 در A-D-M
♡عطی♡
♡عطی♡
وقــــتــــی ڪہ هــــوا تـــاریـــڪ مـــیـــشـــہ

دلــــم بــــی هــــوا مـــیـــگـــیـــره

حـــســـہ تــــنــــهـــایــــی از ایــــن خـــونـــہ

بـــدونــــہ تــــو ڪہ نــــمـــیـــره

نـــســـیـــتـــیـــو حــــالـــا مـــونـــدم فـــقـــط

بــــا ایــــن چـــشای خـــیـــســــم

حـــرفــــایـــہ نـــگـــفــتـــمـــو بـــازم

مـــیـــخـــوام واســـت بـــنـــویــــســــم
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من میگم خونه باید یه حیاط بزرگ و دلباز داشته باشه با یه حوضِ بزرگ وسطـش کلی درخت بکاریم و گل تو باغچه اش و کلی ماهی سرخ بندازیم تو حـوض که عطرِ زندگی بپیـچه…که من غروبا چایی دم کنم با هل و دارچیـن و میخک و دامن چیـن چیـن بپوشم بعد بشینم منتظر دلبر تا از سرِکار بیاد و از دستِ پر بودن درُ با پاش ببنده و صدا بزنه”عیال، چاییت دمه؟”


منم بپرم از جـا و بگم “تا شمـا آب بزنی به دست و روت وقتِ خـوردنشه”….من میگـم خـــونه باید یه خانوم داشته باشه که گـرم نگه داره پشت و دلِ مــردُ، روشن نگه داره چراغایِ خـونشُ یه آقـا داشته باشه که محکم کنه ستـون هایِ آشیـونه رو بشـه پشت و پناهِ خانـوم که نگیره دلش، که نَمیــره….

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من میگم خونه باید یه حیاط بزرگ و دلباز داشته باشه با یه حوضِ بزرگ وسطـش کلی درخت بکاریم و گل تو باغچه اش و کلی ماهی سرخ بندازیم تو حـوض که عطرِ زندگی بپیـچه…که من غروبا چایی دم کنم با هل و دارچیـن و میخک و دامن چیـن چیـن بپوشم بعد بشینم منتظر دلبر تا از سرِکار بیاد و از دستِ پر بودن درُ با پاش ببنده و صدا بزنه”عیال، چاییت دمه؟”


منم بپرم از جـا و بگم “تا شمـا آب بزنی به دست و روت وقتِ خـوردنشه”….من میگـم خـــونه باید یه خانوم داشته باشه که گـرم نگه داره پشت و دلِ مــردُ، روشن نگه داره چراغایِ خـونشُ یه آقـا داشته باشه که محکم کنه ستـون هایِ آشیـونه رو بشـه پشت و پناهِ خانـوم که نگیره دلش، که نَمیــره….

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من میگم خونه باید یه حیاط بزرگ و دلباز داشته باشه با یه حوضِ بزرگ وسطـش کلی درخت بکاریم و گل تو باغچه اش و کلی ماهی سرخ بندازیم تو حـوض که عطرِ زندگی بپیـچه…که من غروبا چایی دم کنم با هل و دارچیـن و میخک و دامن چیـن چیـن بپوشم بعد بشینم منتظر دلبر تا از سرِکار بیاد و از دستِ پر بودن درُ با پاش ببنده و صدا بزنه”عیال، چاییت دمه؟”


منم بپرم از جـا و بگم “تا شمـا آب بزنی به دست و روت وقتِ خـوردنشه”….من میگـم خـــونه باید یه خانوم داشته باشه که گـرم نگه داره پشت و دلِ مــردُ، روشن نگه داره چراغایِ خـونشُ یه آقـا داشته باشه که محکم کنه ستـون هایِ آشیـونه رو بشـه پشت و پناهِ خانـوم که نگیره دلش، که نَمیــره….

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
من میگم خونه باید یه حیاط بزرگ و دلباز داشته باشه با یه حوضِ بزرگ وسطـش کلی درخت بکاریم و گل تو باغچه اش و کلی ماهی سرخ بندازیم تو حـوض که عطرِ زندگی بپیـچه…که من غروبا چایی دم کنم با هل و دارچیـن و میخک و دامن چیـن چیـن بپوشم بعد بشینم منتظر دلبر تا از سرِکار بیاد و از دستِ پر بودن درُ با پاش ببنده و صدا بزنه”عیال، چاییت دمه؟”

منم بپرم از جـا و بگم “تا شمـا آب بزنی به دست و روت وقتِ خـوردنشه”….من میگـم خـــونه باید یه خانوم داشته باشه که گـرم نگه داره پشت و دلِ مــردُ، روشن نگه داره چراغایِ خـونشُ یه آقـا داشته باشه که محکم کنه ستـون هایِ آشیـونه رو بشـه پشت و پناهِ خانـوم که نگیره دلش، که نَمیــره….

EHSAN
EHSAN
اگر بیـــایی
این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را
تـــلافی نمیـــکنم
آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم
که دیــگر نتــــوانـــی
هــــرگــز بــــروی…
.

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ