یافتن پست: #خواجوی_کرمانی

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند
من کافر همه شب با تو به آغوش کشم

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند
من کافر همه شب با تو به آغوش کشم
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند
من کافر همه شب با تو به آغوش کشم
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
دردم به جان رسید و طبیبم پدید نیست
دارو فروشِ خَسته‌دلان را دُکان کجاست؟︶‿︶
︶‿︶
آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند
من کافر همه شب با تو به آغوش کشم
︶‿︶
︶‿︶
آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند
من کافر همه شب با تو به آغوش کشم
لیلی
لیلی
جان بخواه از من بيدل که رَوانت بدهم

بجز از جان ز من آخر چه تمناست ترا...


دیدگاه · 1399/01/5 - 02:01 8 +
لیلی
لیلی


بی توام دل به تماشای گلستان نرود

مُرغ پر سوخته ممکن نبود پروازش...
دیدگاه · 1398/12/28 - 20:06 13 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ