یافتن پست: #خودم

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
images.jpg
images.jpg
ꪑꪖડꪮꪮᦔ
ꪑꪖડꪮꪮᦔ

9787800042000.jpg
Ghazal
Ghazal

سلام رفقا در چه حالید

74 دیدگاه · 1400/08/24 - 01:53 11 +
REZA
REZA
مثل روز اول
من هنوز تو را …..
تو چطور!؟


Ayoruoyevoli
D9E7098D-B8E8-44DD-9C1F-3286C4A99E85.png
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
images.jpg
images.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
دوستان بفرمایید
نخود گرم و باقله ی گرم


images.jpg
akhi
akhi
این خیلی خوب بود
photo_2021-11-13_07-59-08.jpg
_error_
_error_

آن خدایی ک بزرگش خواندی

بخدا
مثل تو تنهاست بخند(':
38 دیدگاه · 1400/08/21 - 23:51 12 +
لیلی
لیلی

بی تفاوتی است….

آن

نسبت به کہ

حس را با او کرده ای….


ꪑꪖડꪮꪮᦔ
ꪑꪖડꪮꪮᦔ

980809060302011.jpg
داتام
داتام

‏در واقع ما منتظر برگشتن هیچ آدمی نیستیم. ‏فقط منتظر برگشت خودمونیم که با اون آدم رفته!

photo_2021-11-12_17-21-10.jpg
دیدگاه · 1400/08/21 - 17:20 در اریا 8 +
Azar
Azar

دیگه حوصله هیچی نی:/

ورود خودمو خوش امد میگم
:/
photo_2017-07-09_22-27-43.jpg
دیدگاه · 1400/08/21 - 15:41 4 +
رها
رها

.

۱۶۳۶۶۴۸۵۳۴۷۴۰.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

عاغا ميگم شمام وقتى بچه بودين هواپيما که رد ميشد واسش دست تکون مي دادين؟

خب خداروشکر،هميشه فکر ميکردم خودم فقط اسکل بودم@_@

akhi
akhi
به زندگی لبخند بزن...
شاد مردن ،
زیباتر از افسرده زندگی کردن است....
صفحات: 3 4 5 6 7

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ