یافتن پست: #خورشیدنوشت

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
گاهی چه زود دیر می شود
انگار
غم عالم در دلم سنگینی می کند
حال روحم درد می کند
سنگ بر روحم می زنند
و فکر نمی کنند این هم ادم است
دل دارد و دلش برای کلامی محبت و صداقت پر می زند
گاهی ادمیت را نقش بازی کنیم
و مهربانی کنیم
تا یادمان بماند
همان اشرف مخلوقات هستیم ...
دیدگاه · 1400/07/27 - 19:50 در A-D-M 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ