یافتن پست: #خوشگلیای

فرید
فرید
ما از اونجایی شد
زندگی نذاشت
زندگی ببینیم
از روزی که همسایه را دیدییم...

IMG_20211014_180108_965.jpg
دیدگاه · 1400/07/22 - 18:05 8 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ