یافتن پست: #خوی

majid
majid
درد دل با کس نمیگویم،به غیر از یار خویش ...
کشته را بنگر ، شکایت نزد قاتل میبـرد!!
دیدگاه · 1400/10/29 - 10:02 2 +
majid
majid


بی تو کدامین راه رابجویم

که بی توهرراهی بیراهه ای بیش نیست

چون تونباشی دل به که بندم

ونجوای خویش درگوش چه کس بخوانم

بی تونه دلی میماند ونه مهری

چه موهبت بزرگی است "بودنت"
دیدگاه · 1400/10/28 - 12:59 4 +
majid
majid
نمکدان دو عالم را
به دست خود نمک کردم

به چشم خویشتن دیدم
که دستِ بی نمک دارم...
دیدگاه · 1400/10/28 - 11:57 5 +
majid
majid
ازخویش
گذر ڪردمـ
پرواے خطرها نیستــــــــــــ

یڪ مستـــــــ
نگاه از
تــــــــــــــــووو ،
تـاوانِ
جنــون
از
من ...
photo_2022-01-11_11-06-13.jpg
دیدگاه · 1400/10/27 - 10:38 4 +
majid
majid
نیمه گمگشته ات را دیر پیدا میکنی
سر بجنبانی خودت را پیر پیدا میکنی

در مدار روزگار و گردش چرخ فلک
عاقبت روزی تو هم تغییر پیدا میکنی

کودکی چون بادبادک با نسیمی میرود
خویش را بازیچه تقدیر پیدا میکنی

عشق را در انتظار تلخ و بی پایان خود
در غروب جمعه ای دلگیر پیدا میکنی
میرسی روزی به آن چیزی که میخواهی ولی
در رسیدنهای خود تغییر پیدا میکنی

چشم میدوزی به او از دور و میپرسی چرا
نیمه گمگشته ات را دیر پیدا میکنی...
دیدگاه · 1400/10/26 - 14:34 5 +
majid
majid
ای عشق به شوق تو گذر می‌کنم ازخویش

تو "قاف" قرار من و من "عین" عبورم.....
دیدگاه · 1400/10/22 - 11:23 4 +
majid
majid
روز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم
نظری سیر بر آن روی چو گلنار زنیم...

اندر افتیم در آن گلشن چون باد صبا
همه بر جیب گل و جعد سمن زار زنیم
photo_2021-12-25_09-17-23.jpg
دیدگاه · 1400/10/22 - 11:09 3 +
علیرضا
علیرضا
اگر چه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم
حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند …
دیدگاه · 1400/10/20 - 21:50 1 +
علیرضا
علیرضا

گذشت زمان است

براى بخشیدن

برای فراموشی

برای آشتی با خویش

برای آرامش جسم و روح

هرروز بهترین ساعات شروع خودسازیست

دیدگاه · 1400/10/20 - 21:20 1 +
majid
majid
نیمه گمگشته ات را دیر پیدا میکنی
سر بجنبانی خودت را پیر پیدا میکنی

در مدار روزگار و گردش چرخ فلک
عاقبت روزی تو هم تغییر پیدا میکنی

کودکی چون بادبادک با نسیمی میرود
خویش را بازیچه تقدیر پیدا میکنی

عشق را در انتظار تلخ و بی پایان خود
در غروب جمعه ای دلگیر پیدا میکنی
میرسی روزی به آن چیزی که میخواهی ولی
در رسیدنهای خود تغییر پیدا میکنی

چشم میدوزی به او از دور و میپرسی چرا
نیمه گمگشته ات را دیر پیدا میکنی...

دیدگاه · 1400/10/18 - 13:02 1 +
azar
azar

در انتهای هر سفر در آینه

دار و ندار خویش را مرور میکنم
این خاک تیره این زمین
پاپوش پای خسته ام
این سقف کوتاه آسمان
سرپوش چشم بسته ام
اما خدای دل در آخرین سفر
در آینه به جز دو بیکران گران
به جز زمین و آسمان
چیزی نمانده است
گم گشته ام کجا ندیده ای مرا؟

دیدگاه · 1400/10/15 - 18:49 3 +
azar
azar

خورشید جاودانه میدرخشد در مدار خویش

ماییم که پا جای پای خویش مینهیم
و غروب‌ میکنیم و هر پسین این روشنای خاطر
آشوب در افق های تاریک دور دست
نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین
مرا به طلوعی دوباره میکشاند ؟
دیدگاه · 1400/10/15 - 12:01 4 +
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220105_073603_766.jpg
علیرضا
علیرضا

تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی

دیدگاه · 1400/10/14 - 18:36 6 +
majid
majid
ای عشق به شوق تو گذر می‌کنم ازخویش

تو "قاف" قرار من و من "عین" عبورم.....
دیدگاه · 1400/10/14 - 10:14 3 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ