یافتن پست: #دار

علیرضا
علیرضا
درود برشما دوستان امروزتون عالی
280106073_10220383378642189_2250400443354008254_n.jpg
15 دیدگاه · 1401/02/24 - 11:21 10 +
علیرضا
علیرضا

دل درد آشنا را در تو دیدم-تو میدانی خدا را در تودیدم-نمی دانم که بی تو کیستم من-اگر روزی نباشی نیستم من

دراین سینه دلی دیوانه دارم-چه گویم دشمنی در خانه دارم-مبادا لب نهاد بر جام دیگر-نشیند بر لبانش نام دیگر

z-r
z-r

عشق لیاقت و نگهداری میخواهد با هوس اشتباه نگیرید.

دیدگاه · 1401/02/24 - 09:43 4 +
محسن
محسن

ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ،ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭست هاﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﻄﺎ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ …
ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ …
ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺰﺩﺍﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩ، ﺧﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ...
ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻢ …
ﺁﺭﯼ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاوریم، شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را بر آورده میکند!

2 دیدگاه · 1401/02/24 - 09:26 12 +
مریم
مریم

همیشه جایی باش که احساس زنده بودن کنی...

IMG_۲۰۲۲۰۴۲۲_۱۴۵۸۰۲.jpg
2 دیدگاه · 1401/02/24 - 00:38 14 +
nazanina
nazanina

تو برای من با ارزشی.
نگفتم مهمی، نگفتم قشنگی،
نگفتم دوست دارم، گفتم برام با ارزشی.
وقتی یه نفر برای آدم با ارزشه،
وقتشو براش خالی میکنه،
به خاطرش قید خیلی چیزارو میزنه،
برای خواسته‌هاش احترام قائله،
برای خوشحال بودنش تلاش میکنه،
موقع مشکلاتش کنارش میمونه،
وقتی نمیتونه مثل همیشه باشه درکش میکنه.
ارزش قائل شدن برای یه آدم خیلی
مهم‌تر از دوست داشتنه.
IMG_20220512_233012_899.jpg
دیدگاه · 1401/02/24 - 00:22 10 +
Mehdi
Mehdi

ترافیک بود

داشتم اهنگ میخوندم و با حرکات دستام ادای خواننده رو درمیاوردم
رومو برگدوندم دیدم یه ماشین پر از دختر دارن نگام میکنن و میخندن
شیشه رو دادم پایین و مثل معلولین ذهنی گفتم خوشحالم باعث شدم شماها بخندین
و الکی اشکامو پاک کردم
نیم ساعت التماسم کردن ببخشمشونMehdi
Mehdi

مدتی بود در کافه ی یک دانشگاه کار میکردم و شب را هم همانجا میخوابیدم


دختر های زیادی می آمدند و میرفتند اما انقدر درگیر فکرم بودم که فرصت نمیکردم ببینمشان.

اما این یکی فرق داشت

وقتی بدون اینکه مِنو را نگاه کند سفارش "لته آیریش کرم "داد ،یعنی فرق داشت!

همان همیشگی من را میخواست

همیشگی ام به وقت تنهایی!

تا سرم را بالا بیاورم رفت و کنار پنجره نشست و کتاب کوچکی از کیفش در آورد و مشغول خواندن شد.

موهای تاب خورده اش را از فرق باز کرده بود و اصلا هم مقنعه اش را نگذاشته بود پشت گوش!

ساده بود، ساده شبیه زن هایی که در داستانهای محمود دولت آبادی دل میبرند!

باید چشمانش را میدیدم اما سرش را بالا نمی آورد.

همه را صدا میکردم قهوه شان را ببرند اما قهوه این یکی را خودم بردم،

داشت شاملو میخواند و بدون اینکه سرش بالا بیاورد تشکر کرد.

اما نه!

باید چشمانش را میدیدم

گفتم ببخشید خانوم؟

سرش را بالا آورد و منتظر بود چیزی بگویم اما

اما چشمان قهوه ای روشن و سبزه ی صورتش همراه با مژه هایی که با تاخیر باز و بسته میشدند فرمان سکوت را به گلویم دوخت ،طوری که آب دهانم هم پایین نرفت.

خجالت کشید و سرش پایین انداخت و من هم برگشتم و در بین راه پایم به میز خورد و سینی به صندلی تا لو برود چقدر دست و پایم را گم کرده ام.

از فردا یک تخته سیاه گذاشتم گوشه ای از کافه و شعرهای شاملو را مینوشتم!

همیشه می ایستاد و با دقت شعر ها را میخواند و به ذوقم لبخند میزد.

چند بار خواستم بگویم من را چه به شاملو دختر جان؟!

Screenshot_۲۰۲۲-۰۵-۱۳-۱۸-۵۲-۳۴-۶۵۵_com.instagram.android.jpg
Mahtab
Mahtab


قوی هستی ، تا وقتی باور داری ضعیف نیستی،


27 دیدگاه · 1401/02/23 - 23:02 12 +
_error_
_error_

نام اثر: فکرو خیال و در خود فرو رفتن بیش از حد ممکن):

IMG_20220503_014304_724.jpg
علیرضا
علیرضا

بی ساغر و پیمانه و دلدار نشاید پیمانه بباید زد‌‌ و تردید نباید.

بر دلبر دیوانه بگوئید بیاید دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.

لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
متاسفانه واقعيت اينه ك دونفر همديگه رو تو يه زمان ب يه..
يكيشون هميشه وقتی ب خودش مياد ك اون يكی يا وجود نداره ، يا !

IMG_20220510_140158_941.jpg
مریم
مریم

در شهر من که باشی چاره ای جز عاشقی نداری.
.یک دم عمیق کافیست که مبتلا شوی...
ما دچاریم به عشق ...
دچاریم به دلخوشی های کوچکمان ❤️
IMG_۲۰۲۲۰۴۲۰_۲۳۴۳۱۳.jpg
دیدگاه · 1401/02/23 - 13:53 16 +
extraordinary
extraordinary
سیبِ بکری برای خوردن نیست
تا ته باغ را دهن زده‌اند...!

___________________
پ.ن:اِلا سیبک گلوی تو


[لینک ضمیمه]

IMG_20220513_114536_166.jpg
4 دیدگاه · 1401/02/23 - 12:24 15 +
_error_
_error_

گوگول

IMG_20220505_162143_174.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ