یافتن پست: #دانیال_غفاری

رضاا
رضاا
میدونین بد ترین نوع مدیونی چیه؟
اینکه آدم مدیون خودش بشه
مدیون قلبش
مدیون احساسش...
اگه حس کردین جایی یکی براتون با بقیه فرق داره
یکی حال دلتون رو میزون میکنه
یکی هست که میفهمتون
معطل نکنین
برین بهش بگین:
"دوست دارم"


801dcc474b47ca16f5c3267123a92e6f.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ