یافتن پست: #درڪ

hamedasrafi
hamedasrafi
چہ دنیاےغریبےدارے اےدل...

چہ اندوه عجیبےدارےاےدل...

گمان ڪردم...

ڪہ شادےدرڪمین است

چہ بخت بےنصیبےدارے اےدل

شڪستےوصدایت در نیامد

عجب روح نجیبے دارےاےدل
دیدگاه · 1401/02/2 - 00:13 6 +
majid
majid
چہ دنیاےغریبےدارے اےدل...

چہ اندوه عجیبےدارےاےدل...

گمان ڪردم...

ڪہ شادےدرڪمین است

چہ بخت بےنصیبےدارے اےدل

شڪستےوصدایت در نیامد

عجب روح نجیبے دارےاےدل
مریم
مریم
روزڪَار"غریبي‌ست"
یڪ روز ازت "دڸ"مي‌بَرند
روزے دیڪَر "دل" مي‌بُرند..!!!
یڪ روز "تنهاییت" را پر میڪنند
وقتي خوب "وابستہ‌ات" ڪردند
بہ جاے اینڪہ "درڪت" ڪنند
"ترڪت"مي‌ڪنند.!!

????
eryt
eryt
یه بارم رفتم دادگاه شڪایت ڪردم، گفتم این آقا با ماشینش زده به ماشین من، قاضی گفت

مدرڪم داری؟! گفتم لیسانس دارم،

یارو رو ول ڪردن ولی منو خیلی زدن بیشورا
davood
davood
با , دل اگر خدا را
و فلق و یڪۍست
این ،، خویش خدا مۍدانند
اینجا سند و قصه و یڪۍست
از حق هرچه گرفتند به ڪار
در خلقت رستم و یڪۍست
گر ڪنۍ خدا را بینۍ
درڪش نڪنۍ ،،، و یڪۍست ـ
دیدگاه · 1400/04/18 - 01:13 در A-D-M
davood
davood
بــــــاید ڪنم
چندی ست تمرین مۍڪنم
من مۍتوانم ! ، ، مۍشود ! ، ، ،
تلقین مۍڪنم
حالم ؟ ، ، نه اصلا نیست
تا بعد بهتر مۍشوم ، ، ،
به حال این دل و غمگین مۍڪنم
من مۍپذیرم اۍو برنمۍگردی ، ،!
خود را براۍ این ، ، صدبار مۍڪنم
ڪم ڪم ز یادم مۍروی ، این و رسم اوست!
این جمله را با ش ، ، ،
صد بار مۍڪنم ـ
2 دیدگاه · 1400/03/6 - 00:50 در A-D-M
♡عطی♡
♡عطی♡
‌‌خــــــــــدای مــــــــــرگ
ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭمـ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!
دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎیمـ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮے؟؟؟؟
ﺳــَـــــﺮَمـ ﺭﺍ ﻣﯿﭽَﺴﺒﺎنے بــَﺮ ﺳــﯿﻨِﻪ ﺍﺕ؟؟؟؟
ﺍجاﺯﻩ میدهے ﺧﯿـــــﺲ ڪنمـ ﺗَﻨَــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍَﺷڪــــــــــ ﻫﺎﯾــﻢ؟
ﺑُـــــﻐﺾ دﺍﺭَمـ ﺭﻓـــــــﯿﻖ !!
ﮔــــــــﻮﺵ ﻣﯿﺴــِــــﭙﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــِـﻖ ﻫــِــﻖ ﻫـــــﺎیمـ؟؟
ﻣــــــَـــﺮﺍ ﻣـﯿﺒﺮے ﺑِﻪ ﯾِڪ ﺟـــــــﺎﯼِ دﻭﺭ؟؟؟
دﻋـــــــﻮﺗَﻢ ﻣﯿڪـــــنے ﺑـــــﻪ ﯾِڪ ﺁﻏـــــــــﻮﺵ؟؟
درڪــــــــــــــمـ خواهے ڪَرد؟؟؟
ﻣﯿـــــــﺸﻮد ﺁﺧﺮﺵ همـ ﺍﺷــــ
♡عطی♡
♡عطی♡
روزڪَار "غـــــــریبے‌ستـــــ"!!
آدمها یڪـ روز "دورتـــــ" مےڪَردند
روزے دیڪَر "دورتـــــ" مے‌زننـد...!!!
یڪ روز ازتـــــ "دڸ" مے‌بـَرند
روزے دیڪَر "دڸ" مے‌بُـرند...!!!
یڪ روز "تنهاییتـــــ" را پر مےڪنند
وقتے خوبـــــ "وابستـہ‌اتـــــ" ڪردند
بہ جاے اینڪہ "درڪتـــــ"ڪنند
"ترڪتـــــ" مے‌ڪنند
؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

نمےدانم خوشبختی برای تو درچه معنا میشود فقط میدانم خوشبختی وسیع تر از آنست ڪه در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست ڪه میتوانی در زندگی درڪ ڪنی من برای تو خوشبختی را آرزومندم تقدیم به تو دوست عزیز و مهربان

اوقات خوب و خـوشی در کنـار خانواده و عزیزان داشته باشید
VID_20210413_191905_018.mp4 · 2MB
علی
علی
از ڪدام دیـــار...
پایــت به شعر هایم باز شــد؟!...
ڪه قانونِ عاشـقی را بلد نیسـتۍ ...
اینجا ، لا بـه لای واژه ها .... هیچ استعاره اے درڪار نیست...
اینجا ، من یعنی من و تــو یعــنے تــویے ڪه بـراے با مـن بودن بایــد خودت باشـے.....
davood
davood
گنه ڪردم پر زلذت،ڪنار لرزان ومدهوش
خداوندا چه میدانم چڪردم،،درآن تاریڪ وخاموش
نگه ڪردم بچشم پر ز ،،پریشان درڪناراونشستم
لبش بر روی لبهایم هوس ریخت.زاندوه دل رستم
فروخواندم بگوشش عشق;تورا میخواهم اے من
تورامیخواهم اے جانخش،،تورا ای عاشق دیوانه من
در دیدگانش افروخت،،شراب درپیمانه رقصید
تن من در میان بستر نرم ،،بروی ـ ـ ـ ش لرزید
گنه ڪردم پر ز لذت ،، در آغوشی ڪه و بود
گنه ڪردم میان دیدگانی ،، ڪه و ڪینه جوی و پرطنین بود
علیرضا
علیرضا
همیشـــہ یڪی هست

تو شادے و غم ڪنارت باشہ ...

دوستت داشتہ باشہ ...

آرومت ڪنہ ...

اما سخت میشہ ...

یڪی و پیدا ڪرد ڪہ
ازت خستـــــــــتہ نشہ ...

و درڪت ڪنہ ...
photo_2021-01-14_10-47-42.jpg
علیرضا
علیرضا
دل نبنــد

گـــاهــی چشمــانت را ببنــد

بگذار رد شــوند

تمام ڪسانـــی ڪــہ خوبی نمیدانند

عشق را درڪ نمیڪنند

براے دوست داشتن دنبال دلیل

و براے رفتن دنبال بهانہ میگردند
photo_2021-01-09_11-33-40.jpg
علیرضا
علیرضا
ازدورویی تلـخ تر،درڪام اهل عشــق نیست

تا دلت با من دورنڪَی ڪرد
شــــیرین شد فـــــراق
photo_2021-01-03_11-51-28.jpg
davood
davood
درڪنارت هستند
تاڪی؟
تاوقتےڪه به تو دارند
ازپیشت مےروندیڪ روز،،ڪدام
روزی ڪه ڪسی جایت
دوستت دارند
تاچه
تاموقعی ڪه ڪس دیگری رابراےدوست داشتن
میگویند مےمانندتاهمیشه
نه !،،فقط تاوقتی ڪه نوبت ‌#بازی توتمام بشود
واین است
بازی بودن !!!
؟
دیدگاه · 1399/10/10 - 00:57 در A-D-M
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ