یافتن پست: #درڪ

علیرضا
علیرضا
عـــوض شــدن
بهتـــر از عوضــی شدنـــہ
فقط یڪــم درڪش سختـــہ
براے خیلیــــا
photo_2020-12-29_10-07-49.jpg
davood
davood
باید ڪنم ـ ـ !
چنـــدیست مےڪنم
من مےتـــوانــم ! میشود !
تلقین میڪــــنم
حــــالم ـ ـ؟ نه ـ ـ ـ اصلا نیست
تا بعـدبهتر مےشوم،فڪرے به حال این آرام غمگین مےڪنم
من مےپذیرم رفته اےوبرنمےگردے،همین!
خودرابراےدرڪ این صدبار مےڪنم
ڪم ڪم زیادم مےروےاین روزگارورسم اوست
این جمله راباتلخیش صدبار مےڪنم !
دیدگاه · 1399/10/7 - 00:44 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
????✨بہ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴتےﺍﺕ ﺳﻮﮔﻨﺪ
????✨ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮشے

????✨ﺑاﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﭼﻨﺎﻥ
????✨ﺟﺬﺑﺖ ﻣﯿڪﻨﻢ

????✨ﮔﻮیےﻫﺰﺍﺭﺑﺎﺭﻫﻤﺨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﯾﻢ
????✨ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﻣﺮﺍ ﺩﺭڪ ڪن

photo_2020-12-23_16-30-28.jpg
davood
davood
ای ڪه فقرتو تنها توست
درگوشه ای بمیر ڪه این تنها توست
این گداخته جز ننگ نیست
وین پاره دشمن حال تباه توست
درڪوچه های زده بیمارو
می دهی ومرگتو تنها توست
باورمڪن ڪه در دلشان می ڪند
این قصه های ڪه در وآه توست
در ڪه ازچه نگیرد در این
این های ڪه درهر توست ـ
davood
davood
مهم نیست چه دارید
این است ڪه ،،،
چه دارید ـ

davood
davood
چون چشم ندارند همآوردببینند،،همواره برآنندڪه بببنند
درڪوچه تاریخ دلت را،،چون شب پره خواهندڪه ببینند
ازدردو رگ ‌#درد مزن دم ڪه حریفان،،خواهندتورا بی وبی دردببینند
شگفتےست ڪه بےراهه نشینان
،ازنپیموده ره آوردببینند
تا گلدان,لب, سبزاست
،،#غم نیست اگر را زردببینند
اےغنچه اے ،اے
،،مگذار تورا سردببینند
آن است ڪه درآئینه یڪ ،
،چون دیده گشودند،ڪمی ببینندـ
دیدگاه · 1399/09/22 - 01:04 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
آدم ڪسے رو ڪه بیشتر از همه دوست

داره،زودتر از دستش ناراحت میشه!

این حساسیت از دوست داشتن زیاده

پس درڪش ڪن نه ترڪش
علیرضا
علیرضا
تو هستےدرڪنارم
حاﻝِمن خوبہ

نہ غمگینم نہ زارم
حاﻝِمن خوبہ

اگہ هیچڪس نخوادَم
ڪہ نمےترسم

توروڪہﺩوستﺩارم
حاﻝِمن خوبه

بااینڪہ توحواست
پرتہ دنیاتہ

بااینڪہ بیقرارم
حاﻝِمن خوبہ
photo_2020-11-05_10-26-06.jpg
علیرضا
علیرضا
دل نبنــــد ....

گـــاهــی چشمــانت را ببنــد

بگذار رد شــوند ....

تمام ڪسانـــے ڪــہ خوبے نمیدانند

عشق را درڪ نمیڪنند

علیرضا
علیرضا
بین بعضی از آدمها فــرق بگذارید
مثلا بین آدمی ڪہ دوستتان دارد
و آدمی ڪہ دوستش دارید ...
اولی را درڪ ڪنید
و دومی را اگر درڪتان نمیڪند
تـرڪ ڪنید !

photo_2020-10-08_16-40-05.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
♥ عشق یعنے مرا جغرافیا

درڪار نباشد

یعنے ترا تاریخ

درڪار نباشد

یعنے تــ♥ـو با صداے من

سخن گویے

با چشمان مـــن ببینے

و جهان را با انگشتان مـــن

ڪشف ڪنی… ♥
davood
davood
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ، ، ،
ڪـــــــردن نیســـــــت ،،!
بخشــــــــــــــــــــــــــــــــش ڪــــــردن اســـــــــت
تمــــــــــــــــــومش ڪــــــردن نیســــــــت
ڪــــــردن اســــــــت
دیـــــــدن نیســــــــت ، ڪـــردن اســـت
جـــــــــا زدن و ڪـــــــــــــنار ڪشیــــــــدن نیســـــــــــت
ڪــــــــردن و ،،،
ادامـــــــــــــــه دادن است
حـــــــــــــــــــتۍ ـ ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/05/18 - 21:41 در A-D-M
davood
davood
من مے پـــــــــــــذیرم رفــــــته اے
و بر نمے گـــــــــــــردے
خــــــــــود را براے این
صــــــد بـــار مے ڪــــــنم !
!!!
دیدگاه · 1399/05/16 - 01:00 در A-D-M
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

#درڪم کن
تنها به اندازه ے یک،

همین...

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
ڪسایی ڪہ حاݪ بد شمارو درڪ نمۍ ڪنن ، این آدم هارو از زندگۍ تون پس بزنید...
اینجور آدم ها فقط دنباݪ منافع خودشونن
‌_بوک_ایران
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ