یافتن پست: #دلم-برایت-تنگ-شده-است

zohreh
zohreh
...
روزها خیلی پرمشغله هستند
ساعت ها خیلی کمند
ثانیه ها خیلی سریعند
اما همیشه وقتی هست که بهت بگویم :
♥️????????من نمی‌خواهم کسی بیاید که عقلم را سر جایش بیاورد و منطقم...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ