یافتن پست: #دلنوشته-عاشقانه

شادی
شادی

من فقطاینم که ...
Siavash Ghomeishi - Alaki.mp3 · 6.8MB
شادی
شادی

شاخ به ما سردی عالم چه کند

پیش ما برگ و بری نیست کهببرد

شادی

bc036fefed53e0478373630dbc602123.jpg
مهرسا
مهرسا
میپرسی چقدر دوستم داری؟
میخندم و میگویم:
جهان را متر کرده ای...؟

IMG_20211223_142924_275.jpg
مهرسا
مهرسا
از نگاهَم تو بخوان
هَر چه نمی‌گویم را...


IMG_20211221_193732_558.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ