یافتن پست: #دل-نوشته-زیبا

shamim
shamim
به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .
shamim
shamim
خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی!
نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه
shamim
shamim
شعر ردیف و قافیه نمی خواهد
بوی آغوش تو هر دیوانه ای را شاعر می کند
shamim
shamim
این که در سینه من هست تو هستی دل نیست...

shamim
shamim
من همانم
که تو غمگین بشوی
می میرد .......

shamim
shamim
تا نفس هست به یاد تو برآید نفسم...

shamim
shamim
من حواسم به همه جمع،
ولی پرت توام....

shamim
shamim
خبرت هست شدی صاحب هر بند دلم...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ