یافتن پست: #دورنم

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220105_124304_797.jpg
ارش
ارش

مرا بخوان با اندوه پيداي چشمهايت باخستگي هاي ناپيداي دلت تا بدانم درکدام پروانگي زخم خورده اي که جاي پاي ترديد ازنگاهت دورنميشود

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ