یافتن پست: #دون-ژوان

zohreh
zohreh
در بحث با فردی با هوش

برنده شدن خیلی سخته

اما در بحث با یک احمق

برنده شدن نزدیک به غیر ممکنه

دیدگاه · 1400/07/19 - 10:27 11 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ