یافتن پست: #دو_چشم_منتظر

Elshan
Elshan

مینویسم تا بخوانی با
دلبرم بازاین دلم،چندیست بی تابت شده
گرچه دوری از برم اما بدان «دنیای» من
هردوچشمم منتظر،فرش قدمهایت شده
اختیاری نیست بر لبها نیاید نام تو
در سرم غوغاوقلبم تنگِ دیدارت شده
چندماهی این منِ افسرده حال وخسته دل
در نبودت گوییا تب کرد و بیمارت شده
«قول دل کندن گرفتی»،باشد اما حس من
بی گمان همچون گذشته گرم بازارت شده
عکسهایت یک به یک شوری عشقم را چشید
هرزمانی که دوچشمم محو چشمانت شده
کاش برچیده شود این دوری و درد فراق
ای نگارا این دلم،دیریست...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ